رساله طراحی موزه گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی 216 صفحه

توضیحات مختصر محصول

طراحی گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی یکی دیگر از پروژه هایی است که به سختی میتوان گفت طراحی آن نیاز به متخص و حرفه کامل نمیخواهد طراحی پروژه گالری آثار هنری نیاز به اطلاعات و ضوابط و استانداردهای خاص است . بنابراین در بخش رساله معماری فروشگاه معماری سایت وبکا رساله طراحی گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی در قالب فایل ورد و 216 صفحه که قابل ویرایش نیز میباشد جهت ارائه در تقدیم شما عزیزان میکینم .

طراحی موزه گالری آثار هنری علاوه بر فضاهای ویژه نمایش آثار هنری،‌ نیازمند فضائی قابل ملاحظه برای ذخیره سازی ، نگهداری و مرمت اشیاء اند. با افزایش تعداد بازدید کنندگان از بناهای فرهنگی که به عنوان مراکز فعالیت ومصرف در نظر گرفته می شوند نیاز به امکانات جنبی نظیر: مغازه ، رستوران، سالنهای سخنرانی و فضاهایی برای نمایشگاههای موقتی مطرح می گردد. افزون بر این ،‌ پیچدگی اداره چنین موسساتی بدین معناست که بخش اعظم ساختمان می باید به قسمت اداری اختصاص یابد.

فهرست و عناوین اصلی رساله موزه گالری و آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی

 • تقدیم به : ۳
 • سپاسگزاری : ۳
 • هیئت داوران ۴

فهرست مطالب

 • گفتار اول ۱۱
 • طرح مسئله
 • مقدمه ۱۴
 • هنر معاصر ۱۶
 • جهانی شدن ۲۶

گفتار دوم : اهداف راهبردی

 • شناخت مسئله ۲۸
 • الف) شناخت رفتاروانگیزه ها ۲۸
 • ب) شناخت نیاز های وضرورتها ۲۹
 • پ)شناخت منابع و امکانات ۳۰
 • شناخت عوامل تاثیر گذار

سه عامل زیر مهمترین عناصر ثابت برنامه هستند

 • مقیاس کارکردگالری ۳۳
 • الف )جنبه پزوهشی : ۳۳
 • ب) جنبه پرورشی ۳۴
 • پ)جنبه آموزشی ۳۴
 • تعریف گروههای جمعیتی : ۳۴
 • حوزه دوم- شناخت ۳۶

بخش اول- مطالعات پایه

 • سیری در تاریخ هنر ۳۶
 • دسته بندی هنرها ۳۶
 • تعریف هنر: ۳۷
 • هنر چیست ۳۷
 • مقدمه ۳۸
 • نتیجه گیری : ۴۶
 • جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است : ۴۹
 • فرهنگ و ارتباط : ۵۱
 • معنی ارتباط : ۵۱
 • روند ارتباطی از جنبه های زیر تشکیل شده است : ۵۲
 • نتیجه گیری : ۵۴
 • زیبایی شناسی : ۵۸
 • اینک وصف هنرها بطور خلاصه : ۶۲
 • خلاصه سیر وتحول در تاریخ ایران : ۶۴
 • حوزه دوم- شناخت ۶۴

فصل ۳: مطالعات شناخت گالری

 • شناخت مفهوم گالری ۶۴
 • تعریف گالری : ۶۴
 • مفهوم گالری : ۶۵
 • فعالیتهای گالری : ۶۶
 • طبقه بندی گالری آثار هنری: ۶۶
 • گالری آثار هنریی: ۶۶
 • گالری آثار هنریی تاریخی : ۶۷
 • حوزه سوم – شناخت ۶۸

بخش سوم – مطالعات زمینه

 • مبانی نظری معماری گالری ۶۸
 • ب) انعطاف ۷۰
 • نکات مثبت: ۷۷
 • تعاریف و کلیات ۸۲
 • امنیت آثار ۸۵
 • روشها ۸۵
 • کنترلهای محیطی و نگهداری آثار ۸۸
 • موادی که برای زمینه آثار نمایشی استفاده می شوند ۸۹
 • ضوابط و استانداردها ۹۰
 • معماری گالری : ۹۰
 • گردش و مسیرهای حرکتی در داخل گالری : ۹۱
 • نور طبیعی: ۹۱
 • نور و روشنایی از بالا: ۹۲

تجزیه و تحلیل فضاهای خرد معماری

 • عملیاتی ۹۳
 • عمومی ۹۳
 • پشتیبانی ۹۴
 • الف- فضاهای پشتیبانی ( رفاعی – خدماتی) ۹۴
 • ب: فضاهای پشتبانی ( خدماتی – تدارکاتی) ۹۴
 • تدابیر طراحی در فضاهای خرد معماری: ۹۴
 • آمفی تئاتر ۹۴
 • ضوابطی در رابطه با سالن های سینما ۹۵
 • پرده های سینما ۹۵
 • – راهروهای سالن نمایش ۹۵
 • ورودی و خروجی ۹۶
 • گالری و گالری : ۹۶
 • گالری موقت ۹۷
 • بخش اداری ۹۷
 • کارگاه ها ۹۸
 • نکته ۹۸
 • انبارها و ذخائر: ۹۹
 • بوفه و کافی شاپ ۹۹
 • معماری گالری آثار هنری ۹۹
 • معماری در گالری : ۹۹
 • حرکت در گالری : ۱۰۰
 • تقسیم فضایی در گالری ۱۰۱
 • عرضه بندی فضاهای گالری ۱۰۱
 • هدایت شونده در حالت زیر بروز می یابد: ۱۰۳
 • مسیر بازدید آزاد ( مدار گردش اختیاری): ۱۰۳
 • همخوانی فضا سازی با نوع گالری ۱۰۳
 • گالری هنر ۱۰۴
 • سالنهای نمایش: ۱۰۵
 • نور در مورد جعبه آینه ها ۱۰۷
 • راحتی بازدید کننده در مقابل جعبه آینه ها ۱۰۸
 • گالریها و مراکز هنرهای معاصر: ۱۰۸
 • گالری آثار هنریی هنر معاصر: ۱۱۶
 • شناخت منطقه تهران و ویژگیهای آن ۱۲۲
 • چگونگی شکل گیری شهر تهران ۱۲۲
 • جمعیت و پراکندگی آن: ۱۲۴
 • سواد: ۱۲۴
 • آموزش: ۱۲۴

مشخصات جغرافیائی استان تهران

 • اقلیم و آب و هوای تهران ۱۲۶
 • – اقلیم ۱۲۶
 • – دما ۱۲۶
 • بارندگی ۱۲۷
 • رطوبت نسبی ۱۲۷
 • باد ۱۲۷
 • تابش خورشید ۱۲۸
 • وضعیت زمین شناختی تهران ۱۲۸
 • آلودگیهای شهر تهران ۱۲۹
 • وضعیت دسترسی در تهران ۱۲۹
 • ساختار خدماتی تهران ۱۳۱
 • دوره های آزاد آموزشی ۱۳۲
 • موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار ۱۳۴
 • شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان ۱۳۵
 • بررسی وضعیت اقلیمی در سایت ۱۳۵
 • عوامل مصنوعی زمین ۱۳۵
 • دسترسی ها ۱۳۶
 • بررسی طرح استقرار و جا نمایی ۱۳۶
 • تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی ۱۳۶
 • عوامل تاثیر گذار بر طراحی ۱۳۷
 • جهت ساختمانها ۱۳۷
 • تعداد طبقات ۱۳۷
 • اصول و روش طراحی
 • طرح ۱۴۰
 • اهداف ۱۴۰
 • ایده ۱۴۱
 • جهت استقرار ساختمان در تهران: ۱۴۶
 • خلاصه و نتیجه گیری بخش اقلیمی: ۱۵۱
 • معماری فضاهای پر ( توده مصالح) یا فضاهای خالی: ۱۵۱
 • سیرتحرک در فضای خالی: ۱۵۲
 • فضاها و بخشهای گالری : ۱۵۳
 • فضای نموده ها: ۱۵۳
 • فضای نگهداری و مرمت: ۱۵۳
 • فضای اداری و خدمات رفاهی و تفریحی: ۱۵۳
 • ساختار و ضوابط گالری : ۱۵۴
 • – دیوار و کفپوش تالارها: ۱۶۱

مراکز جنبی گالری

 • حوزه اول : پیشنهاد دو طرح تحقیق ۱۶۶
 • تاریخچه گالری در جهان: ۱۶۶
 • تاریخچه گالری در ایران: ۱۶۸
 • ـ گالری هنر و صنایع: ۱۶۹
 • ـ گالری مردم شناسی تهران ۱۶۹
 • ـ گالری آثار هنریی بقاع متبرکه: ۱۶۹
 • راهکارهای علمی آموزش در گالری آثار هنری ۱۷۷
 • جایگاه گالری آثار هنری در فرهنگ توریسم ۱۷۸
 • نحوه برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان ۱۷۹
 • پاسخگویی به نیاز بازدیدکننده با استفاده از شیوه های نوین ارتباطی ۱۸۰
 • حیات بخشیدن به تاریخ ۱۸۰
 • حوزه دوم ـ شناخت ۱۸۳

بخش دوّم ـ مطالعات تطبیقی و نمونه های موردی

 • نمونه های مشابه ۱۸۴
 • اهداف تشکیل مجموعه: ۱۸۵
 • شکل گیری سایت مجموعه: ۱۸۶
 • قرارگیری ساختمان ها در مجموعه: ۱۸۷
 • گالری هنرهای معاصر: ۱۹۰
 • کامران دیبا ـ نادر اردلان ۱۹۰
 • منشأ سیر و تحول در بنا: ۲۰۰
 • فضای داخلی گالری : ۲۰۱
 • رستوران: ۲۰۳
 • محوطه سازی: ۲۰۴
 • گالری تاریخی شیکاتسو ـ آسوکا ۲۰۴
 • اوزاکا (ژاپن) ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۰ ۲۰۴
 • تادائو آندو ۲۰۴
 • گالری گوگنهایم بیلبائو ۲۰۶
 • بیلبائو (اسپانیا) ۱۹۹۷ ۲۰۶
 • فرانک گهری ۲۰۶

مطالعه نمونه های موردی گالری آثار هنریی هنرهای معاصر

 • گالری آثار هنری روبتا ۲۱۱
 • گالری آثار هنری دلفی ۲۱۴
 • گالری آثار هنری و تاریخ مونترال ۲۱۶
 • منابع

توضیحات تکمیلی :

مقاله ارائه شده در این پست که رساله طراحی موزه گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی در قالب 216 صفحه قابل ویرایش برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت وبکا ارائه گردیده است . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری این مقاله معماری را به آرشیو رساله های معماری خود بیفزایید و در طراحی پروژه های معماری خود از آن الگو بگیرید .

0/5 (0 Reviews)
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله طراحی موزه گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی 216 صفحه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

۱۷,۹۰۰ تومان