پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی – بازار

70,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۰ مهر ۹۵

توضیحات

امتیاز بدهید

پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی – بازار در قالب فایل PDF

مطالعات بازار در قالب 119 صفحه

عناصر شکل دهن شکل گیري بازار از زمانی شروع می شود که انسان موفق به تولید محصول بیشتراز نیاز خود می گردد که در ابتدا به صورت موقت بوده و به تدریج از حالت موقت به دایمی و داراي ساختار معماري تبدیل گردید و محل اجتماع داد و ستد شد. معماري و نحوه ي شکل گیري فضاها و مجتمع هاي زیستی در ایران در طی دوره هاي مختلف تاریخی منطبق با شرایط فرهنگی ، اجتماعی، بومی و اقلیمی بوده است. بازارهاي ایران نیز در همه ي شهرهاي آن ع م د تا از دو حالت خارج نبود. حالت اول : د ق ی اق بر مبناي این بوده است که اکثر محله هاي شهر بتوانند به بازار دسترسی داشته باشند .حال دوم :در این حالت کل یا بخشی از بازار یک شهر در دوره اي خاص وبه دستور حاکم یک دوره منطبق بر طومارهایی که در نقشه کشی آن دوره در آرشیوها موجود بوده و به دستور حاکم توسط معماران ترسیم شده به گونه اي ساخته که بتواند نزدیک ترین دسترسی را به دژ اصلی شهر وکاخ محل زندگی حاکم داشته باشد. عناصر مختلف بازار عبارتند از: راسته ، رسته ، دالان ، سرا یا خان ، خانبار ، تیم یا تیمچه ، قیصریه و دکان که تعریف هرعنصر در داخل متن داده شده است.

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.