پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی با رویکرد تکنولوژی سازه

1,200,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۲۹ تیر ۹۶

توضیحات

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی با رویکرد تکنولوژی سازه
5 (100%) 1 vote

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی با رویکرد تکنولوژی سازه

شامل : رندر + پاورپوینت + اسکیس + WORD + DWG

مقطع کارشناسی ارشد معماری

مطالعات مجتمع تجاری و تفریحی

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی,در عصر جدید جهانگردی به عنوان صنعت اول دنیا رقبائی چون صنایع ماشین سازی و نفت را پشت سر گذاشته و خود حرف اول را در سطح جهانی می زند. پتانسیلهای بالفعل و بالقوه در کشور ما می تواند بابی مناسب  برای ورود به این عرصه را بگشاید.پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی

اما آنچه مسلم است یک کشور چون یک گالری باید توان ارائه خود را داشته باشد و توان در معماری یعنی حضور فضاها و امکاناتی طراحی شده که مبین فرهنگ تاریخ و حتی تکنولوژی و همگونی با پیشرفتهای روزمره یک ملت است.پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی

کشور ما که در بین دنیای غرب و شرق قرار دارد به علت برخورداری از مواهب  طبیعی بسیار و آثار گرانقدر باستانی و یادمانهای تاریخی به ویژه  به جهت وجود شرایط خاص جغرافیایی در منطقه و به خصوص در خاورمیانه با توجه به وجوه اشتراکات متعدد با ملل مسلمان از لحاظ جهانگردی دارای مقامی بس ارزنده است.

ایجاد تأسیسات مناسب  برای سیاحتگران و مسافران است که با توجه به رقابت فشرده در این مقوله نقش طراحان و برنامه ریزان چه از لحاظ تبلیغاتی و چه از نظر گسترش جاذبه های توریستی و احیای این مهم قابل توجه است.پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی

در این راستا طراحی و ساخت مجتمع های تجاری تفریحی تمام ابعاد نیازها در آنها در نظر گرفته شده باشد ، به شکل مجموعه ای از مراکز خرید ، رستوران، مراکز تفریحی راهکاری مناسب برای رسیدن به کلیتی از اهداف اقتصادی و فرهنگی در این زمینه است. با توجه به آنچه گفته شد طرحی که در اینجا تحت عنوان تجاری تفریحی معرفی می شود می کوشد تا به پاره ای از این اهداف دست یابد.پایان نامه طراحی مجتمع تجاری و تفریحی

 

فهرست مطالب :

چکیده:۱…………………………………………………………………………………..

فصل اول :تاریخچه بازار …………….……………………………………………………..۲

-۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………..۳

-۲-۱ هدف پروژه پایان نامه:……………………………………………………………….. ۴

-۳-۱ تاریخچه تجارت در ایران……………………………………………………………..۵

-۴-۱ تعریف بازار………………………………………………………………………..۵

– ۵-۱ بررسی هویت بازار در ایران…………………………………………………………..۷

– ۶-۱ پیدایش بازار۷………………………………………………………………………

– ۷-۱روند شکل گیری فضای کالبدی بازار……………………………………………………۹

– ۸-۱ نظام فظایی و کارکرد بازارهای سنتی و جدید………………………………………..…..۱۰

-۹-۱انواع بازار بر اساس اقلیم…………………………………………………………….۱۲

-۱۰-۱انواع بازار بر اساس ریخت شناسی: ۱۳……………………………………………………

-۱۱-۱ بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان………………………………………………..۱۴

-۱۲-۱ انواع فضاهای تجاری (شناخت مراکز خرید معاصر در ایران)۱۶…………….…………………

-۱-۱۲-۱ مراکز تجاری در جوار خیابانها۱۶……………………………………………………..

– ۲-۱۲-۱ پاساژها……………………………………………………………………….۱۷

– ۳-۱۲-۱ مجموعه های تجاری……………………………………………………………۱۷

-۴-۱۲-۱ فروشگاههای بزرگ…………………………………………………………..….۱۷

-۵-۱۲-۱ فروشگاههای زنجیره ای………………………………………………………….۱۷

-۱۳-۱ معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی:…………………………………۱۸

-۱۴-۱ نمونه های داخلی:…………………………………………………………………۱۸

-۱-۱۴-۱ مرکز خرید تیراژه:…………………………………………………………….…۱۸

-۱-۱-۱۴-۱ موقعیت طرح:………………………………………………………………. ۱۹

-۲-۱-۱۴-۱ طراحی و ساخت…………………………………………………….۲۰

-۳-۱-۱۴-۱ ایده طراحی:………………………..……………………..…………………۲۰

-۴-۱-۱۴-۱ طراحی:…………………………………………………………………….. ۲۱

-۵-۱-۱۴-۱ فضای داخلی:………………………………………………………………… ۲۲

-۶-۱-۱۴-۱نمای مجموعه:……………………………………………………………….۲۴

-۷-۱-۱۴-۱برنامه ریزی پروژه:…………………………………………………………… ۲۵

-۸-۱-۱۴-۱ سازه:………………………………………………………………………. ۲۶

-۹-۱-۱۴-۱ تأسیسات:……………………………………………………………………۲۶

-۲-۱۴-۱ مجتمع تجاری الماس نوشهر:………………………………………………۲۷………

-۳-۱۴-۱ بازار بین المللی پردیس ۲ کیش:…………………………………..……………………۲۹

-۱-۳-۱۴-۱ ایده اصلی۳۰……………………………………………………………………

۲-۳-۱۴-۱- فرم مجموعه:…………………………………………………………………۳۰

۳-۳-۱۴-۱-ایده ساماندهی فضای پروژه:.۳۰…………………………………………………….

۴-۳-۱۴-۱- اهداف طراحی:……………………………………………………………….۳۲

۵-۳-۱۴-۱- طراحی:………………………………………………………..………….. ۳۲

۶-۳-۱۴-۱- فضای شهری:……………………………………..…………………………۳۵

۷-۳-۱۴-۱- فضاهای خدماتی:……………………………………………………………..۳۵

۸-۳-۱۴-۱- سازه:……………………………………………………………………….۳۶

-۹-۳-۱۴-۱ تأسیسات برق و مکانیک:………………………………………………………..۳۶

۱۰-۳-۱۴-۱- مصالح مصرفی:……………………………………………………………..۳۷

-۱-۴-۱۴-۱ کلیات:………………………………………………………………………۳۸

-۲-۴-۱۴-۱ درباره مجتمع تجاری-تفریحی الماس:.۴۰……………………………………………

۳-۴-۱۴-۱- درباره شهر مشهد:…………………………………………………………….۴۰

۴-۴-۱۴-۱- تحلیل فرم:…………………………………………………………………..۴۱

۵-۴-۱۴-۱- تحلیل پلان،ساختار پروژه، نظام روابط:………………………………………..…..۴۲

۶-۴-۱۴-۱- طراحی داخلی:……………………………………………………………….۴۵

۷-۴-۱۴-۱- مشخصات عمومی پروژه………………………………………………………۴۷

۱۵-۱- نمونه های خارجی:……………………………………………………………….۴۷

-۱-۱۵-۱ مجتمع تجاری BERCY2:.47………………………………………………………

-۲-۱۵-۱ ساختمان سلفریجرز در بیرمنگام:……………………………………………………۵۲

-۱-۱-۱۵-۱ اسکلت فولادی:..۵۵……………………………………………………………..

-۲-۱-۱۵-۱ زیر لایه سازه ای نما: ۵۸………………………………………………………….

-۳-۱-۱۵-۱ روکش نما:…………………………………………………………….…….۵۹

-۴-۱-۱۵-۱راهبردهای مربوط به تأسیسات ساختمانی:…………………………………………..۶۰

-۱۶-۱ نتیجه گیری:.۶۳……………………………………………………………………..

فصل دوم: فراغت……………………………………………………………………….۶۵

-۱-۲ فراغت…………………………………………………………………..……….۶۶

-۲-۲ تعریف فراغت:…………………………………………………………………….۶۶

-۴-۲ مشکلات گذران اوقات فراغت…………………………………………………….….۶۸

-۵-۲ کارکردهای مثبت اوقات فراغت:…………………………………………………..…..۶۸

-۶-۲ بهره گیری مناسب از اوقات فراغت:………………………………………………..…..۶۹

-۷-۲ مراکز تجاری و اوقات فراغت…………………………………………………………۷۰

فصل سوم:اقلیم ومعماری…………………………………………………………………..۷۱

-۱-۳ اقلیم و معماری:…………………………………………………………………….۷۲

-۲-۳ ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب:…………………………………………۷۳

-۳-۳ فرم ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب:…………………………………………………۷۵

-۴-۳ انتخاب جهت استقرار ساختمان در اقلیم معتل و مرطوب……………………………………۷۵

-۵-۳ تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب……………………………………………….۷۶

۳-۶- تقسیمات اقلیمی ایران:………………………………………………………………۷۷

۳-۷ – اقلیم استان مازندران:.۷۷………………………………………………………………

-۸-۳ عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران……………………………………………………..۷۹

-۳۱۵ -موقعیت جغرافیایی و اجتماعی شهرستان نوشهر:………………………………….……..۸۸٫

-۱۶-۳ وضعیت آب و هوایی نوشهر:.۸۹…………………………………………………….…

-۱۷-۳ درجه حرارت و گرما:………………………………………………………………۹۰

-۱۸-۳ رطوبت:…………………………………………………………………………۹۰

-۱۹-۳ تابش آفتاب:……………………………………………………………..………۹۱

-۲۱-۳ بارندگی:……………………………………………………………..………….۹۲

-۲۲-۳ زلزله۹۲……………………………………………………………………………

-۲۳-۳ جدول بیو کلیماتیک:………………………………………………………….……۹۲

-۲۴-۳ نیاز کوران در ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب:………………………………………..۹۳

-۲۸-۳ نتیجه:…………………………………………………………………….…….۹۷

فصل چهارم: مبانی نظری معماری…………………………………………………………..۹۸

۴-۱- نکات اولیه که از کتاب مبانی برنامه ریزی و طراحی مراکز تجاری:…………………………….۹۹

-۲-۴ بعد از تحلیل اطلاعات به تقسیم بندی فضاهای مورد نیاز رسیدیم:……………….………….۱۰۱

-۳-۴ انواع فروشگاه ها:…………………………………………………………………۱۰۱٫

-۴-۴ انواع فروشگاه ها:………………………………………………………………….۱۰۲

-۶-۴ پوشاک:…………………………………………………………………………۱۰۳

-۷-۴ لوازم ورزشی:۱۰۴…………………………………………………………………….

-۸-۴صنایع دستی:………………………………………………………………………۱۰۴

فصل پنجم: تکنولوژی و مصالح نوین در معماری…………………………………………………۱۰۹

-۱-۵ مصالح نوین در طراحی معماری:……………………………………………………….۱۱۰

-۲-۵ بتن شفاف یا لوکان:…………………………………………………………………..۱۱۲

-۴-۵ اتصال:…………………………………………………………………………..۱۱۷

-۶-۵ نتیجه گیری:……………………………………………………………….۱۱۸

-۱-۷-۵ تکنولوژی در سازه………………………………………………………..……..۱۱۹

-۵-۱-۷-۵ کاربردها:………………………………………………………..…………..۱۲۱

-۲-۷-۵ ویژگیهای مصالح…………………………………………………………..…..۱۲۳٫

-۹-۵ بتن فوم……………………………………………………………….۱۳۰

-۱۲-۵ تولید بتن……………………………………………………………..۱۳۴

-۱۶-۵ خواص بتن فوم:…………………………………………………………….۱۳۶

– ۱۸-۵ انرژی خورشیدی در ایران:……………………………………………..۱۳۸

-۱-۱۸-۵انرژی فتوولتائیک…………………………………………………………….۱۴۰

-۲-۱۸-۵ تاریخچه…………………………………………………………………۱۴۳

-۳-۱۸-۵ کاربردهای انرژی خورشید……………………………………………………………۱۴۳

-۴-۱۸-۵استفاده از انرژی حرارتی خورشید:…………………………………………………………۱۴۴

-۵-۱۸-۵نیروگاه های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی…………………………..۱۴۵

-۶-۱۸-۵نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی۱۴۶…………………………………….

-۷-۱۸-۵نیروگاههای حرارتی از نوع بشقابی……………………………………………..….۱۴۷

-۸-۱۸-۵دودکش های خورشیدی…………………………………………………………۱۴۷

-۱۹-۵ مزایای نیروگاههای خورشیدی………………………………………………………۱۴۸

-۱-۱۹-۵ تولید برق بدون مصرف سوخت……………………………………………………..۱۴۸

-۳-۱۹-۵ عدم آلودگی محیط زیست………………………………………………………….۱۴۸

-۴-۱۹-۵امکان تأمین شبکه های کوچک و ناحیه ای…………………………………….……۱۴۹

-۵-۱۹-۵استهلاک کم و عمر زیاد…………………………………………………………..۱۴۹

-۶-۱۹-۵ عدم احتیاج به متخصص……………………………………………….…………۱۴۹

-۲۰-۵ کاربردهای غیر نیروگاهی…………………………………………………………….۱۴۹

-۱-۲۰-۵آبگرمکن خورشیدی و حمام خورشیدی……………………………………………۱۵۰

-۲-۲۰-۵ آب شیرین کن خورشیدی………………………………………………………..۱۵۰

-۳-۲۰-۵ خشک کن خورشیدی:… ………………………………………………………..۱۵۰

-۴-۲۰-۵اجاق های خورشیدی:… ……………………………………………………….۱۵۱

-۵-۲۰-۵کوره خورشیدی:…… ………………………………………………………….۱۵۱

-۶-۲۰-۵خانه های خورشیدی:… ……………………………………………..…………۱۵۲

-۲۱-۵سیستم های فتوولتائیک: …………………………………………….…………….۱۵۲

۵-۲۲- پنل های خورشیدی….…………………………………………………………..۱۵۳

۵ -۲۳- مصرف کننده بار الکتریکی :………………………………………………………۱۵۳

۵- ۲۴- مصارف و کاربرد های فتوولتائیک :…………………………………….…………..۱۵۴

-۲۵-۵ نیروگاه های فتوولتائیک :………………………………………………………….۱۵۵

-۲۶-۵یخچال های خورشیدی :…………………………………………………………..۱۵۵

-۲۷-۵ سیستم تغذیه کننده پرتابل یا قابل حمل:……………………………………………….۱۵۶

-۲۸-۵ مروری بر سیستم های فتوولتائیک مورد استفاده در معماری :۱۵۶………………………………

-۲۹-۵مراحل پیشرفت سیستم های فتوولتائیک:………………………………………………۱۵۷

-۳۰-۵ایمنی ،سلامت و مسائل مرتبط با محیط زیست :………………………………….…….۱۵۸

-۳۱-۵ دوام اجزاء فتوولتائیک :…………………………………………….……………..۱۵۹

-۳۲-۵ اجزای سیستم های فتوولتائیک :……………………………………………………..۱۵۹

-۳۳-۵انواع سیستم های فتوولتائیک…………………………………………….…………۱۶۱

-۱-۳۳-۵سیستم های فتوولتائیک ساخته شده با باتری های شارژی………….………………..….۱۶۱

-۲-۳۳-۵ سیستم های استفاده در روز :…………………….………………………………..۱۶۱

-۳-۳۳-۵سیستم جریان مستقیم (DC) با باتری ذخیره :………………………………………۱۶۲

-۴-۳۳-۵سیستم جریان مستقیم تغذیه کننده جریان متناوب…………………………….………۱۶۲

-۵-۳۳-۵ سیستم های متصل به شبکه برق شهری…………………………………………….۱۶۲

-۶-۳۳-۵( سیستم های هیبریدی ) مختلط ۱۶۳………………………………………………….

-۷-۳۳-۵نتیجه گیری :………………………………………………………………..…۱۶۳

– ۳۴-۵مزایای تکنولوژی فتوولتائیک :……………………………………………….…….۱۶۴

-۱-۳۴-۵ دوام :………………………………………………………………….…….۱۶۴٫

-۲-۳۴-۵قابلیت نصب و راه اندازی سیستم ها ی فتوولتائیک در ظرفیت های گوناگون :…………….. ۱۶۴

-۳۵-۵ معایب تکنولوژی فتوولتائیک……………………………………………..………..۱۶۵٫

-۱-۳۵-۵ هزینه های راه اندازی :……………………………………………………..…..۱۶۵٫

-۲-۳۵-۵وابستگی به شدت تابش خورشید :…………………………………………..……۱۶۵

-۳-۳۵-۵ نیاز به ذخیره سازی انرژی :………………………………………………………۱۶۵

-۴-۳۵-۵ عدم آشنایی مردم با سیستم فتوولتائیک :.۱۶۵…………………………………….………

-۳۶-۵بزرگترین مزرعه خورشیدی امریکا :………………………………………………….

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب صد ها پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.