پایان نامه روش تحقیق برنامه ریزی شهری و منطقه ای

100,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱ بهمن ۹۴

توضیحات

امتیاز بدهید

پایان نامه روش تحقیق برنامه ریزی شهری و منطقه ای قالب ۳۵۶ اسلاید نمایشی

معمولاً در مقدمه، دانشجو سعی می کند باآوردن مطالبی برای خواننده ذهنیت مناسبی را دررابطه با کلیت تحقیق ایجاد نماید . با توجه به اینکه هدف از تهیه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق می باشد لذا معمولا برای قسمت مقدمه بین ۱تا۳ صفحه رادرنظر می گیرند.

 بیان خوب یک مساله،اطلاعات زیر را ارائه می کند:

اهمیت مساله

محدود شدگی مساله دریک حوزه تخصصی

اطلاعات کلی در باره تحقیقات انجام شده

چارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق

مشکلات موجود در سازمان

قلمرو های موردنظر مدیریت برای بهبود

قلمروهای نظری که پژوهشگران تحقیقات بنیادی باید با نظریه هایشان آن را مشخص تر ومحدودتر کنند

تعریف تمامی متغیرهای مرتبط اعم از متغیرهای مفهومی یا عملیاتی

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.