پاورپوینت سازه های خرپایی

40,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۵ اسفند ۹۴

توضیحات

امتیاز بدهید

پاورپوینت سازه های خرپایی در قالب ۳۵ اسلاید نمایشی

سیستمهای خرپایی

سازه های خرپایی متشکل از اعضای کششی وفشاریند که بشکل مثلثی با اتصال مفصلی بهم متصل شده اندونیروهای درونی آنها تماماً محوریند(فشاریا کشش مستقیم بدون خمش و برش).اینچنین تقسیم بندی ازسازه های مثلثی شکل شامل:کابلها،خرپاها،قابهای فضایی وقابهای ژؤدزیک میگردد.مثلث تنها شکل دارای نقش وتأثیراساسی دررفتارخرپاهاست،زیرا بطورذاتی دارای پایداری هندسی است.خرپافقط به مقاومت دربرابرکشش وفشار(بدون خمش)دراعضای مثلثی شکل برای پایداری خود نیاز دارد.

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.