پاورپوینت دیوار برشی

50,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۳ دی ۹۴

توضیحات

امتیاز بدهید

پاورپوینت دیوار برشی – سمینار کارشناسی ارشد – در قالب ۵۸ اسلاید نمایشی

—دیوار برشی دیواری است که برای مقاومت در برابر اثر توأم تلاش محوری ، تلاش خمشی و تلاش برشی ناشی از بارهای قائم و بار زلزله طراحی می شود. دیوارهای برشی معمولا” بیشترین سهم نیروی برش پایه را تحمل می کنند که باعث افزایش چشمگیر سختی ساختمان و کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصرغیرسازه ای می گردد.

دیوارهای سازه ای با نسبت بعدی بالا ، دیوارهای خمشی نامیده می شوند زیرا رفتار غالب آنها در مد خمشی می باشد . دیوارهایی با نسبت بعدی پائین ، دیوارهای چاق یا کوتاه نامیده می شوند . امکان دارد دیوارهای کوتاه دچار شکست زودهنگام برشی شوند و این خود باعث کاهش شکل پذیری می شود ، به همین دلیل شکست های برشی غالبا” نامطلوب در نظر گرفته می شوند. اگر عمل دیوار در مد برشی باشد ، یک مقطع ساده می تواند عملگر باشد .

— طراحی دیوارهای بلند خمشی مانند طراحی تیرها صورت می گیرد . آنها می توانند طوری طراحی شوند که رفتاری شکل پذیر داشته باشند . این رفتار توسط جلو انداختن تسلیم شدگی آرماتورهای عمودی صورت می گیرد . اگرچنانچه ظرفیت برشی طراحی دیوار بزرگتر از بار برشی مرتبط با مقاومت خمشی دیوار باشد ، رفتار شکل پذیر و خمشی بدست می آید.

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.