رساله کامل ایستگاه را آهن

100,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۹ بهمن ۹۴

توضیحات

امتیاز بدهید

رساله کامل ایستگاه را آهن در 180 صفحه

ایستگاه راه آهن از جنبه های مختلفی قابل تعریف است. از نظر ترافیکی ایستگاه محلی برای ارائه انواع سرویس های مورد نیاز به بار و مسافر است. از نظر فنی، ایستگاه محلی است که در آن خدمات فنی مورد نیاز به ناوگان ارائه میشود و نهایتاً از نقطه نظر بهره برداری، ایستگاه محلی است که در آن امکان تشکیل، تفکیک و قبول و اعزام و کنترل بر سیر قطارها فراهم میشود.

طبق دستورالعمل کامپاکس، منظور از استگاه محوطه ای است که در آن یک قطار بتواند در محدوده مشخص شده ای (در یک حریم مشخص شده ای) بمنظور سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و حمل و نقل بار، جهت عبور قطارها یا گذشتن آنها از مقابل یکدیگر و یا بمنظور هر نوع مانور لازم، خواه به طور عادی وخواه در موارد اضطراری، توقف نماید.

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.