دانلود کتاب بازار تبریز در گذر زمان

70,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۲۵ آذر ۹۴

توضیحات

امتیاز بدهید

این كتاب حاوی اطلاعاتی است درباره وضعیت ایران در دوره هخامنشی، اشكانی، ساسانی و بعد از حمله عرب كه طی آن، اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران با عناوینی از این دست بررسی می‌شود: منشور كوروش اولین منشور جهانی؛ وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دوره هخامنشی؛ سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی؛ تمدن ایران در عهد هخامنشیان؛ طرز حكومت و سازمان اداری؛ راز موفقیت نظامی هخامنشیان در آغاز كار؛ سازمان قضایی؛ وضع طبقات مختلف؛ زندگی اجتماعی در عصر ودایی؛ موقعیت اجتماعی زنان؛ سیر علوم و افكار؛ معتقدات مذهبی؛ هنر و صنعت؛ اخلاق و عادات و رسوم مردم در عهد هخامنشیان؛ پارتیان؛ وضع سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دوره پارتیان؛ اشراف و فئودال‌ها؛ فرهنگ ایران در عهد پارتیان؛ ساسانیان؛ منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان؛ مآخذ تاریخ ایرانی و معاصر ساسانیان؛ ادبیات پهلوی؛ تاسیس سلسله ساسانی؛ تشكیلات دولت شاهنشاهی، آیین زردشتی دین رسمی كشور؛ انقراض دولت ساسانی؛ طاهریان؛ فرصت طلایی برای خیزش؛ فتح بغداد توسط طاهر و كشته شدن امین؛ خاندان سهل؛ اهمیت و خصائص طاهریان؛ اصل و نسب یعقوب؛ محاربه یعقوب با خلیفه المعتمد؛ خصائص و صفات یعقوب؛ سامانیان؛ وضع علوم و ادبیات (سامانیان و احیای نثر فارسی). در پی این مطالب، جمعی از شعرا و نویسندگان متقدم زبان فارسی نیز دانشمندان نجوم، ریاضی، غویون و لعزیون، حكما و اطبا با اشاره به وضع علوم در قرن سوم و چهارم و پیش از آن معرفی می‌شوند كه از آن جمله عبارت‌اند از: خوارزمی، رازی، فارابی، طبری، رودكی، شهید بلخی، دقیقی، رابعه قزداری، و ابوسعید ابوالخیر.”

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.