پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۱۲۱ صفحه

توسعه فیزیکی شهر سمیرم
99,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۷ مهر ۹۶

توضیحات

پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۱۲۱ صفحه
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]

پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۱۲۱ صفحه Word

پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۱۲۱ صفحه, در این تحقیق به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی است که جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر عوامل اقتصادی ( کشاورزی ، صنعت خدمات)، راههای ارتباطی، جمعیت، منابع آب، نقش دولت و مدیریت شهری عامل دفاع مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که از این تحقیق گرفه شد نشان داد که عامل آب و دفاع نقش بسیار مهمی در پیدایش این شهر داشته و راههای  ارتباطی شمال به جنوب در مراحل توسعه و رشد شهر تا حدودی نقش داشته است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه……………………………… ۱

فصل اول ( طرح تحقیق)

۱-۱- بیان مسأله…………………….. ۵

۱-۲- تعاریف عملیاتی…………………. ۷

۱-۳- فرضیه ها………………………. ۸

۱-۴- روش تحقیق………………………. ۹

۱-۵- پیشینه تحقیق……………………. ۹

۱-۶- اهداف تحقیق…………………….. ۱۲

۱-۷- اهمیت و ضرورت تحقیق………………. ۱۲

۱-۸- امکانات و محدودیت های تحقیق……….. ۱۴

فصل دوم ( ویژگی های عمومی شهر سمیرم)

۲-۱- بررسی موقعیت طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر سمیرم  ۱۶

۲-۱-۱- موقعیت و ویژگیهای طبیعی سمیرم…….. ۱۶

۲-۱-۲- توپوگرافی……………………… ۱۸

۲-۱-۳- زمین شناسی شهرستان سمیرم………….. ۲۰

۲-۱-۴- معادن………………………… ۲۲

۲-۱-۵- پوشش گیاهی……………………. ۲۲

۲-۱-۶- ویژگی های اقلیمی………………. ۲۳

۲-۱-۶-۱- بارندگی…………………….. ۲۳

۲-۱-۶-۲- دما و رطوبت…………………. ۲۴

۲-۱-۶-۳- باد………………………… ۲۴

۲-۱-۶-۴- یخبندان……………………… ۲۵

۲-۱-۶-۵- وضعیت تابش و ابرناکی…………. ۲۵

۲-۱-۷- منابع آب……………………… ۲۵

۲-۱-۷-۱- آبهای سطحی…………………… ۲۵

۲-۱-۷-۲- آبهای زیرزمینی………………… ۲۷

۲-۲- ویژگی های اقتصادی شهرستان سمیرم……. ۲۸

۲-۳-۱- کشاورزی………………………. ۲۹

۲-۳-۲- زراعت………………………… ۲۹

۲-۳-۳- باغبانی………………………. ۲۹

۲-۳-۴- صنعت…………………………. ۳۰

۲-۳-۵- خدمات………………………… ۳۱

جمع بندی فصل دوم…………………….. ۳۱

فصل سوم ( عوامل مؤثر در پیدایش و توسعه فیزیکی شهر سمیرم)

۳-۱- علل شکل گیری و توسعه شهر سمیرم……… ۳۴

۳-۲- جهات توسعه و گسترش فیزیکی شهرسمیرم….. ۳۶

۳-۳- اولین محله سمیرم…………………… ۳۷

۳-۴- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر سمیرم   ۳۸

۳-۴-۱- عوامل طبیعی…………………… ۴۱

۳-۴-۱-۱- منابع آب……………………. ۴۲

۳-۴-۱-۲- خاک………………………… ۴۵

۳-۴-۲- نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی  شهر سمیرم ۴۵

۳-۴-۲-۱- جمعیت………………………..

۳-۴-۲-۲- شبکه های ارتباطی و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر………………………………….. ۴۵

۳-۴-۲-۳- شبکه های ارتباطی درون شهری……. ۵۰

۳-۵- عوامل اقتصادی………………….. ۵۴

۳-۵-۱- سیمای اقتصادی و حوزه نفوذ شهر سمیرم.. ۵۵

۳-۶- سیاست های دولت و مدیریت شهری…….. ۵۷

۳-۶-۱- مهمترین اقدامات شهری……………. ۶۲

۳-۷- عامل مذهب……………………… ۶۳

۳-۷-۱- مساجد………………………… ۶۳

۳-۷-۲- حسینه ها……………………… ۶۴

۳-۷-۳- امام زاده ها………………….. ۶۶

۳-۸- عوامل فرهنگی…………………… ۶۶

۳-۹- عوامل اجتماعی………………….. ۶۷

۳-۱۰- عامل امنیت…………………….. ۶۸

۳-۱۱- عامل مالکیت …………………… ۶۸

۳-۱۲- کاربری اراضی شهر……………….. ۶۸

۳-۱۳- توسعه فیزیکی شهر در رشد نظامند (ارگانیک)  ۶۹

۳-۱۴- امکانات توسعه شهری……………… ۷۰

۳-۱۵- موانع عمده در توسعه و عمران شهر….. ۷۰

۳-۱۶- مسائل و مشکلات زیست محیطی شهر……… ۷۰

جمع بندی فصل سوم…………………….. ۷۱

فصل چهارم  ( بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر سال (۸۵-۱۳۷۵)

۴-۱- بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهرستان (۸۵-۱۳۷۵)………………………………. ۷۳

۴-۱-۱- مسکونی……………………….. ۷۵

۴-۱-۲- تجاری…………………………. ۷۵

۴-۱-۳- معابر………………………… ۷۶

جمع بندی فصل چهارم…………………… ۸۱

 فصل پنجم ( نتایج رشد فیزیک شهر)

۵-۱- نتایج رشد فیزیکی شهر……………. ۸۳

۵-۱-۱- نتایج منفی……………………. ۸۴

۵-۱-۲- راهکارهای مقابله بارشد شهر……… ۹۱

جمع بندی فصل پنجم……………………. ۹۲

 

فصل ششم ( آزمون فرضیات، نتیجه گیری، پیشنهادات

آزمون فرضیه اول…………………….. ۹۳

آزمون فرضیه دوم…………………….. ۹۴

آزمون فرضیه سوم…………………….. ۹۶

آزمون فرضیه چهارم…………………… ۹۸

نتیجه گیری………………………….. ۹۹

ارائه پیشنهادات…………………….. ۱۰۱

منابع و مأخذ……………………….. ۱۰۳

 

فهرست جداول:

جدول ۲-۱- مشخصات سدهای در دست مطالعه یا در حال تکمیل شهرستان سمیرم………………………… ۲۷

جدول ۳-۱- پیش بینی جمعیت شهر سمیرم ( سال پایه ۸۵ و افق طرح ۱۴۰۰)………………………………. ۴۷

جدول ۳-۲- خیابان های اصلی موجود در شهر سمیرم ۵۳

جدول ۴-۱- کاربری اراضی موجود در شهر در سال ۱۳۷۵  ۷۷

جدول ۴-۲- کاربری اراضی موجود در شهر ۱۳۸۵٫٫ ۷۷

جدول۴-۳- کاربری اراضی پیش بینی در افق سال ۱۳۹۵ ۷۸

جدول ۵-۳- میزان تخریب باغات (۱۳۸۵-۱۳۷۵)….. ۸۹

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.