پروژه سازه های بتن آرمه مسکونی پنج طبقه

امتیاز بدهید

اسکلت بتنی قاب خمشی در دو جهت نرم افزار Etabs8-4-3

فایل اصلی محاسباتی سازه با آئین نامه بتن ایران ( مبحث نهم )

در این فایل از ضرایب 0.35 و 0.70 جهت طراحی استفاده گردیده است. ( بتنی – قاب خمشی ) Min : ( 1.25 Tteoretical , Tdynamic )    جهت محاسبات طراحی

فایل محاسبه پریود با اعمال تبصره یک و دو صفحات 21-21 آئین نامه 2800 ایران:

در این فابل ضرایب ترک خوردگی 0.50 و 1 اعمال گردید. پریود واقعی محاسبه گردید.

فایل کنترل دیریفت

با توجه به تبصره صفحه 36 آئین نامه 2800 این کنترل صورت گرفت :   Max : ( 1.25 Tteoretical , Tdynamic )    جهت کنترل دیریفت

معرّفی پروژه :

 • نام پروژه : ساختمان مسكوني
 • موقعيت : تهران
 • شهرداری : منطقة 4
 • کاربری : مسکونی
 • تعداد طبقات : 5 طبقه
 • تعداد زيرزمين : صفر طبقه

 • آيين نامه های مورد استفاده :
  • بارهای وارد بر ساختمان دفتر ترويج و مقرّرات ملّی ساختمان، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان.- تهران : نشر توسعة ايران، 1380 . چاپ پنجم 1383. ( استاندارد 519 )
  • آيين نامة طراحی ساختمانها در برابر زلزله / کميتة دائمی بازنگری آيين نامة طراحی ساختمانها در برابر زلزله.ويراست سوّم.تهران : مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، 1384. ( استاندارد 2800 )
  • طرح و اجرای ساختمانهای فولادی / دفتر ترويج و مقرّرات ملّی ساختمان، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان.- تهران : نشر توسعة ايران، 1381 . چاپ نهم 1383. (مبحث دهم مقرّرات ملی ساختمانی ايران)
  • آيين نامة بتن ايران ( آبا ) / معاونت امور فنّی، دفتر امور فنّی و تدوين معيارها.-] تجديد نظر اوّل [ .-تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات، 1377.

 

combo Special فایل اصلی با ترکیب بارهای 100درصد-30درصد یا همان ترکیب بارهای نوشته شده طبق دستورالعمل شهرداری منطقه جهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.