پایان نامه طراحی هتل 4 ستاره به همراه رندر و فایل اتوکد

امتیاز بدهید

پایان نامه طراحی هتل 4 ستاره به همراه رندر و فایل اتوکد در قالب فایل Word در 155 صفحه

فایل اتوکد هتل 4 ستاره

طرح نهایی هتل

در فرهنگ عامه مردم ايران سفر جايگاه ويژه‌اي از جهت گسترش اطلاعات‌، آگاهيها و شناخت انسان داردو انسان با تجربه در اين فرهنگ به انسان جهان‌ديده‌اي تبديل مي‌گردد كه به سير و سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه‌اي در ذهن خود دارد.

با توجه به اين موضوع، در چند سال اخير هتل و هتل‌داري به صنعتي واقعي تبديل گرديده و از گسترش سريع و فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است، به طريقي كه مانند هر محصول صنعتي ديگر توليد مي‌شود، به طوري كه اين محصول صنعتي از قوانين و ضوابط بازار و محاسبات سودآوري تبعيت مي‌كند. بدون شك تأثير اين تحول از يك سو بهبود سطح نسبي خدماتي است كه در هتل‌ها از هر نوع عرضه خواهد شد و از سوي ديگر به تنزل چشم‌گير كيفيت معماري چه در سيما و چه در درون آن خواهد انجاميد.

بر همين اساس اهميت اين موضوع فراتر از آن است كه از روشهاي به اصطلاح«سريع و عقلاني» كه معمولا مي‌توانند خواسته‌ها را برآورده سازند، استفاده شود، يعني نمي‌توان و نبايدبه نوعي « كمال ارزان‌قيمت» دست يافت بلكه بيشتر بايد به كمك معماري‌ائي هماهنگ و منطبق با نيازها و با سازماندهي در خور، به طيفي از فضاها دست يافت كه قابل زنجيره شدن و تكرار مشابه از يك مكان به مكان ديگر با تشابهات اغراق‌آميز در جزئيات آن يعني فضايي بدون هويت نباشد، بلكه فضايي باشد مأنوس، كه به آن مي‌توان احساس تعلق نمود.

مقوله‌اي كه در اين پروژه به آن پرداخته مي‌شود، طراحي هتل در محدوده شهر مي‌باشد. در اين مطالعات سعي شده است پس از شناخت دقيق نوع مسافرين شهرستان ترکمن و قصد اصلي اين مسافرين و نيز كمبودها و نيازها ، به شناخت عملكردي فضاي هتل و تعيين نوع مطلوب هتل در وضعيت فعلي شهر و در نهايت مكان‌يابي مناسب در محدوده مورد نظر و سپس به طراحي بپردازيم.

فهرست مطالب :

پيشگفتار………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………. 2

 • فصل دوم : مطالعات پايه
 • 1- تعريف گردشگري………………………… .5
 • تعاريف و مفاهيم مرتبط با جهانگردي……………… .5
 • تاسيسات جهانگردي…………………………………………………… .6
 • مختصري بر تاريخ هتل……………………………………….. .6
 • هتل هاي امروزي……………………………………………….. .8
 • تاريخچه هتل در ايران معاصر…………………………………….. 10
 • مهمانسرا…………………………………………………………. 11
 • متل………………………………………………………………….. 11
  • 9- هتل……………………………………………………………. 11
  • 10- هتل آپارتمان……………………………………………. 12
  • 11- رستوران………………………………………………………. 12
  • 12- انواع جهانگردي با توجه به انگيزه …………………………. 12
  • 13- همايش ها…………………………………………………. 13
  • 14- اقتصاد و بازرگاني…………………………………… 13
  • 15- ورزشي…………………………………………. 13
  • 16- تاريخي و هنري و فرهنگي……………………………… 14
  • 17- مذهبي……………………………………………………….. 14
  • 18- درماني و بهداشتي…………………………………….. 15
  • 19- اقتصاد جهانگردي……………………………………………… 15
  • 20- ارزشهاي جهانگردي……………………………………….. 18
  • 21- اهداف كلي براي صنعت جهانگردي…………………………….. 19
  • 22- اهميت اقتصاد وصنعت جهانگردي در جهان و جايگاه آن در ايران……. 22
  • 23- استرات‍‍ژي دولت در مقابل صنعت جهانگردي………………….. 25
  • 24- چشم انداز آتي گردشگري در ايران…….. 25
  • 25- روند گردشگري در ايران………………………………. 26
  • 26- ويژگيهاي گردشگري در ايران……………………………. 28
  • 27- سفر و گردشگري و اثرات آن در روابط فرهنگي و اجتماعي… 29
  • 28- بررسي مشكلات و مسائل جهانگردي در ايران…. 31
  • 29- مشكلات و موانع فرهنگي جهانگردي در ايران……. 31
  • 30- مشكلات اجتماعي توسعه جهانگردي در ايران……….. 31
  • 31- مشكلات اقتصادي جهانگردي در ايران……………. 32
  • 32- مشكلات خدماتي و اجرايي جهانگردي در ايران….. 32
  • فصل سوم : انواع واحد هاي اقامتي
 • هتل هاي يك ستاره……………………. 35
 • هتل هاي دو ستاره…………………… 35
 • هتل هاي سه ستاره……………….. 36
 • هتل هاي چهار ستاره……… 37
 • هتل هاي پنج ستاره……………… 39
 • مهمان پذير ها………………………………………….. 41
 • مهمانسراهاي دولتي………………………………….. 41
 • منازل شخصي……………………………………… 41
 • درجه بندي ونرخ گذاري در هتل ها……………….. 42
  • 10- اقتصاد هتل………………………………………………. 43
  • فصل چهارم : تعريف و فضاهاي موجود درهتل
  • 1- اتاق خواب……………………….. 48
  • 2- اهميت طراحي اتاق خواب…………….. 49
  • 3- سوئيت……………………. 50
  • 4- فضاهاي عمومي……………. 50
  • 5- درب هاي ورودي………………………………… 50
  • 6- لابي……………………………………….. 51
  • 7- اهداف برنامه ريزي در طراحي لابي……………… 51
  • 8- رستوران…………………………………… 59
  • 9- فضاهاي لازم براي هر يك از طبقه ها………….. 61
  • 10- فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليت ها…………………. 61
  • 11- سالن كنفرانس…………………………………….. 62
  • 12- فضاهاي ورزشي……………………………… 62
  • 13- پاركينگ……………………………………………………. 63
  • 14- بخش اداري……………………………………… 65
  • 15- بخش پذيرش و دفاتر اداري……………………… 65
  • 16- بخش حسابداري وامور مالي …………… 65
  • 17- بخش اجرايي……………………….. 65
  • 18- دفاتر و كادر اداري……………….. 66
  • 19- فرانت آفيس…………………… 66
  • 20- اتاق كنترل مركزي…………………….. 66
  • 21- آشپز خانه……………………………………….. 66
  • 22- قسمت‌هاي مختلف يك آشپزخانه…………….. 67
  • 23- تاسيسات آشپز خانه……………………………….. 69
  • 24- روم سرويس………………………. 69
  • 25- فضاهاي بارانداز………………………………. 69
  • 26- فضاهاي لازم براي كاركنان……… 71
  • 27- رخت شوي خانه و خانه داري……………….. 72
  • 28-بخش مهندسي و تاسيسات…………….. .74
  • فصل پنجم : مطالعات تكميلي
  • 1- ضوابط سازمان جهانگردي……………………… .76
  • 2- ضوابط ومقررات معماري براي معلولين…………. .97
  • 3- موارد مهم در طراحي ساختمان هتل……………. .99
  • 4- تجزيه و تحليل انواع پلان هاي هتل ………………… 108
  • 5- بررسي فرم هاي مناسب براي پلان طبقات………… 111
  • 6- اصول طراحي سايت پروژه……………………. 113
  • 7- مسائل امنيتي در هتل………… 116
  • فصل ششم : مطالعات تطبيقي
  • 1- بررسي و تحليل نمونه هتل هاي ايراني……… 121
  • 2- بررسي و تحليل نمونه هتل هاي خارجي…… 131
  • فصل هفتم: سيستم‌هاي سازه‌اي براي ساختمان هتل‌ها و تاسيسات هتل‌ها
  • 1- بررسي و مطالعه سازه هاي فلزي…………. 138
  • 2- قابهاي فلزي فضاهاي خمشي با اتصالات صلب….. 138
  • 3- سيستم مختلط قابهاي فضايي و باد بندي…… 139
  • 4- بررسي ومطالعه سازه هاي بتوني…….. 139
  • 5- تاسيسات هتل ……………. 143
  • 6- تاسيسات مكانيكي …………………….. 143
  • 7- آشنايي با منابع فني و تكنولوژي سيستم هاي ساختماني……. 144
  • فصل هشتم : برنامه فيزيكي
  • 1- اتاقها، لابي، آشپزخانه،رستوران……………. 149
  • 2- انبارها، بارانداز، خدماتي كاركنان،پاركينگ،كافي شاپ، ورزشي…. 150
  • 3- سالن ها، خانه داري و لاندري،خدماتي، تفريحي… 151
  • 4- تاسيسات و مهندسي، تجاري.. 152
  • فصل نهم : مباني نظري طرح
  • 1- مربع و مثلث………………………… 154
  • 2- دايره………………………………. 155
  • منابع و مآخذ………………………. 156
  • نقشه ها و تصاویر……………157

 

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت 400000 ریال به حروف  چهارصد هزار ریال

نوع فایل : Word – DWG
حجم فایل : 1 مگابایت

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

کامل ترین مبلمان اتوکد برای نما_مقطع_پلان

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره 09305741200 میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

2 نظر در “پایان نامه طراحی هتل 4 ستاره به همراه رندر و فایل اتوکد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.