مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

امتیاز بدهید

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب فایل Word در 130 صفحه

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دراین پژوهش ابتدا در فصل اول مقدمه وبعد بیان مسئله واهمیت وضرورت ان می پردازیم.ودر همین فصل به هدف های تحقیق می پردازیم. درادامه فصل متغیرهای تحقیق در ارتباط با موضوع وتعریف مفاهیم و اصطلات موردبررسی قرارمی گیرد.در فصل دوم به تاریخچه تحقیق اشاره شده و بعدبه بررسی واشنایی با دوره پیش دبستانی ورشد کودک پرداخته می شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی‌ ماه ۱۳۴۴ به عنوان سازمان فرهنگی، هنری، و ناسودبر، به ریاست عالیه فرح پهلوی بنیان نهاده‌شد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای گسترده‌ترین شبکه‌ی کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان است و نیز از برجسته‌ترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب‌های این کودکان و نوجوانان در ایران به شمار می‌رود. کانون همچنین تهیه‌کننده‌ی فیلم‌ها و سایر فرآورده‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است که پس از انقلاب اسلامی، به‌عنوان نهادی دولتی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وظایف کانون بر پایه اساسنامه عبارتند از :

بنیاد مراکز عرضه کتاب و آموزش‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور، گسترش و تکمیل کتابخانه‌های عمومی ثابت و سیار، همکاری با سازمان‌ها برای ایجاد بخش‌های ویژه کودکان و نوجوانان، تهیه و چاپ محصولات دیداری و شنیداری، فراهم‌آوردن وسایل و کلاس‌های آموزشی، تولید، خرید، پخش، نمایش، و فروش فیلم‌های سینمایی و تاتر مخصوص کودکان و نوجوانان گشایش کتابخانه‌های سیار و پستی برای عرضه کتاب مناسب به کودکان و نوجوانان در روستاها و منطقه‌های محروم و همکاری با سازمان‌هایی که خدمات مشابهی ارائه می‌کنند. کمک به توسعه و ترویج ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان و طراحان، هنرمندان، ناشران، و همکاری با آنها . همکاری با همه سازمان‌های ایرانی و غیرایرانی که هدف‌های آنها با اهداف کانون مشابه است

فهرست مطالب :

مقدمه من : 3

چکیده تحقیق.. ‌و

فهرست.. ‌ز

فصل اول. 13

تاريخچه کلی.. 14

کانون و گسترش آن.. 15

فستیوال فیلم‌های کودکان و نو جوانان. 17

سینما 17

تاتر. 18

پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.. 19

چاپ کتاب.. 19

1- 1- فراغت : 20

1- 1- 1- کارکردهاي فراغت : 21

1- 1- 2-  تحولات کمي و کيفي در گذران اوقات فراغت : 21

1- 1- 3-  ضرورت برنامه ريزي براي اوقات فراغت : 22

1-2-  پرورش کودک : 23

1-2-1- کودک و اجتماع : 23

1-2-2- روان شناسي تربيتي : 24

1-2-2-1-  هدف هاي تربيتي بر بنياد دموکراسي : 25

1-2-2-2-  هدف هاي تربيتي در اسلام : 26

1-2-3- هدف از پرورش کودکان : 26

1-2- 4- شرايط اجراي اصول و روش هاي صحيح تربيت : 28

1-2- 5- ويژگي هاي ذهني – شناختي کودکان : 29

1-2-6-  انطباق و سازگاري با محيط : 30

1-2-6-1- شرايط انطباق با محيط : 31

1-2-7- تأثير سرگرمي هاي مفيد در زندگي : 32

1-2-8- تأمين امنيت و آسايش خاطر کودکان : 34

1-2-9- اعتماد به نفس، اميدواري وخوش بيني : 35

1-2-10- عدم پذيرش مسئوليت در کودکان : 36

.1-2-11- روش پرورش ذوق و قريحه، هنر و زيبايي شناسي در کودکان : 37

1-2-12- روش پرورش ديني و اخلاقي : 38

1-2-12-1- پرورش ديني : 38

1-2-12-2- تربيت اخلاقي : 39

1-2-13- نتايج و توصيه ها : 39

1-3- روان شناسي کودک : 41

1-3-1-  مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد : 41

1-3-1-1- تعريف رشد : 41

1-3-1-2- مفهوم پختگي (رسيدگي) : 42

1-3-1-3- مراحل رشد و تحول کودکان : 43

شش سالگي.. 43

الف) خصوصيات جسماني ـ بدني : 43

ب) خصوصيات عقلي ـ ذهني : 44

هفت و هشت سالگي.. 44

الف) خصوصيات جسمي – حرکتي : 44

ب) خصوصيات عقلي ـ ذهني : 45

ج) خصوصيات عاطفي : 46

د) خصوصيات اجتماعي : 47

نه سالگي و ده سالگي.. 48

الف) خصوصيات جسماني ـ حرکتي : 48

ب) خصوصيات عقلي ـ ذهني : 48

ج) خصوصيات اجتماعي : 49

نتيجه گيري : 50

1-3-2- تفاوت رشد و پرورش : 50

1-3-3- نيازها و علايق کودکان : 51

1-3-3-1- نيازهاي اساسي کودکان از ديدگاه روانشناسان : 51

الف) نيازها از ديدگاه موري : 51

ب) نيازها از ديدگاه مزلو : 52

1-3-3-2-  نيازها وعلايق ذاتي کودکان : 53

1-3-3-2-1- فعاليت هاي ساختني : 54

1-3-3-2-2-  جمع آوري اشياء : 55

1-3-3-2-3-  معماري مصور و شکل هاي خنده دار : 56

1-3-3-2-4-  راديو و تلويزيون : 56

1-3-3-2-5-  روياهاي روزانه يا خيالبافي : 57

1-3-3-2-6- بازي : 57

الف) کودک و بازي : 57

ب) تعريف بازي : 58

ج) فرآيند بازي : 60

د) اهداف بازي : 60

ه) بازي و رشد اجتماعي : 62

و) بازي و ساخت شخصيت : 63

ز) بازي و رشد هوشي : 65

فصل دوم. 66

مطالعات تکمیلی.. 66

2-1- اماکن فرهنگی.. 67

2-2- فواید و مزایای مجموعه های فرهنگی.. 67

2-3- برنامهفیزیکی.. 68

2-4- استانداردها: 71

2-4-1- آکوستیک : 72

2-4-3- قاب صحنه. 73

2-4-4- ایمنی پشت صحنه. 73

2-4-5- ایمنی سالن.. 73

2-4-6- گالری و موزه 74

2-4-7- کلاسهای دروس نظری و هنری.. 75

2-5- کتابخانه ها 76

2-6- زمینهای بازی کودکان. 81

2-7- فضاهای اداری.. 81

2-8- روند کار 83

2-9- شرایط قرارگیری فضاهای اداری.. 83

2-10- سیستم ها 83

2-11- مبلمان فضاهای اداری.. 84

2-12- پارکینگ… 84

2-13- نگاهی به مسائل سازه ای و تاسیساتی.. 85

2-13-1- سیستم ساخت.. 85

2-13-2- سیستمهای سازه ای.. 86

2-13-2-1- سازه دیوار باربر. 86

2-13-2-2- سازه هسته برشی.. 87

2-13-2-3- سیستم قاب صلب.. 87

فصل سوم. 91

سازمان : 93

1) معاونت توليد : 94

2) معاونت فرهنگي : 96

گسترش فرهنگ كتابخواني.. 99

ارتباط با همه بچه‌هاي ايران در هر جا. 99

ج) پژوهش و تجربيات هنري : 101

4) معاونت اداري و مالي : 103

الف) معماران : 107

ب) کودکان : 108

یک مشاهده مهم. 108

جاهای جالب.. 108

فصل چهارم. 112

ویژگیهای جغرافیایی استان خراسان : 113

شهرستان سبزوار: 113

تقسیمات اقلیمی ایران : 114

تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران : 115

اقلیم گرم و خشک(فلات مرکزی): 116

منطقه نیمهبیابانی : 117

منطقه بیابانی : 117

مطالعات شهرستان سبزوار : 118

بررسی ویژگیهای اقلیمی منطقه: 118

الف) درجه حرارت در فصول مختلف : 118

ب) میزان بارندگی و رطوبت هوا : 119

ج) یخبندان : 119

د) بادهای منطقه. 119

شرایط اقلیمی سبزوار و آسایش انسان : 120

اهداف طراحی اقلیمی : 122

روشهای پیشنهادی: 122

کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد : 123

روشهای پیشنهادی: 123

استفاده از نوسان روزانه دمای هوا : 124

روشهای پیشنهادی: 124

کسب حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم : 125

روشهای پیشنهادی: 125

تعیین جهت بهینه ساختمان با توجه به تابش آفتاب و باد غالب : 126

بررسی میزان تابش آفتاب : 126

تعیین جهت بهینه با توجه به باد غالب زمستانی : 127

انتخاب مصالح متناسب با اقلیم : 127

تابش آفتاب و سایه بان: 128

نتیجه گیری از بحث اقلیم و تأثیر کلی آن بر طراحی : 129

 

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت 200000 ریال به حروف دوییست  هزار ریال

نوع فایل :  word
حجم فایل : 7 مگابایت

 

 

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره 09305741200 میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

یک نظر در “مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.