مطالعات مجتمع آموزشی کم بینایان و نابینایان تبریز

امتیاز بدهید

مطالعات مجتمع آموزشی کم بینایان ونابینایان تبریز در قالب ۷۲ صفحه Word

رساله مدرسه ابتدایی نابینایان و کم بینایان تبریز

اگر محیطی آموزشی بخواهد زمینه ای ثمربخش برای کم بینا ونابینای نسل آینده باشد، ساختمانهایش می بایست خلاقانه باشند نه تقلیدشده، محیطی پراز انرژی ومحرک برای شکوفایی استعداد واندیشه ویادگیری روشهای مختلف زندگی. یکی ازعوامل موثر تربیتی درآموزش وپرورش نوین دانش آموزان کم بینا ونابینا، چگونگی فضای معماری مدرسه است.معلم،کتاب،دانش آموزان،روش های تدریس، مدیریت آموزشی وخانواده ازجمله عواملی هستند که معمولادرفرآیند یادگیری موثرتلقی گشته ومورد بررسی قرارمیگیرنددرحالیکه درتعلیم وتربیت جدید، فضای آموزشی وفیزیکی مدرسه نه تنها یک محیط خشک و بی روح وفاقد تاثیر درفرآیندیادگیری محسوب نمیگرددبلکه بعنوان یک عامل زنده و پویا درکیفیت فعالیتهای آموزشی وتربیتی دانش آموزان ایفای نقش میکند.

بافت، رنگ، و در ودیوار مدرسه نیزهمانند علم وکتاب برای دانش آموزان حاصل علم وپیام هستندو بااین کودکان سخن میگویند. دیوارهای بلند وضخیم، راه روهای تنگ وطویل محصور بودن وزندانی گشتن راالقامیکندوپرگل وسرسبزکلاسهای تمیز و دارای رنگ وبافت مناسب ودلنشین ونشاط راتلقین میکند.

۱-هدف پژوهش: هدف پژوهش از انتخاب این پروژه باعنوان مدرسه ابتدایی نابینایان وکم بینایان توجه به امر آموزش در دوره ابتدایی این افرادو طراحی فضایی مناسب برای دانش آموزان نابیناوکم بینادراین دوره برای یادگیری هرچه بهتروشکوفایی استعدادهای دانش آموزان بوده است.

۲-روش پژوهش: برای پژوهش از روشهای مطالعه وتحقیق در زمینه آموزش وپرورش دانش آموزان نابیناوکم بینا در دوره ابتدایی و نیزنیازهای آنهادر این مقطع استفاده شده است .همچنین مطالعه در زمینه طراحی فضاهای آموزشی از طریق کتب مختلف و نیز برخی سایت های اینترنتی صورت گرفته است.

۳-طرح پژوهش: طرح پژوهشی بدلیل اهمیت موضوع آموزش وپرورش کودکان نابینا وکم بینا درمقطع ابتدایی بوده استاین مقطع بدلیل پایه بودن وشروع یادگیری دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار بوده ونیاز به توجه هرچه بیشتر رامی طلبد.بنابراین ازطریق طراحی فضایی مناسب برای یادگیری وآموزشی هرچه بهتر این دانش آموزان میتوان راه را برای پیشرفت وشکوفایی هرچه بیشترآنها هموارنمود.

۴-نتیجه گیری: اهمیت موضوع آموزش و پرورش کودکان کم بیناونابینا مارا برآن میداردکه برای خلق فضایی مناسب وو دوست داشتنی ولذت بخش برای دانش آموزان کم بینا ونابینا تلاش کنیم و باطراحیهای محیط های راحت ودلپذیر دراین نوع مدارس درصد یادگیری وشکوفایی استعدادهای دانش آموزان کم بینا ونابینارابالابرده وازین طریق آنهارا بسوی پیشرفت هرچه بهتر سوق دهیم.

فهرست مطالب :

چکیده………………………………..۸

مقدمه……………………………………..۹

فصل اول: معرفی پروژه……………………………….۱۰

۱-۱دلایل اهمیت موضوع …………………………………….۱۱

۱-۲ آموزش وپرورش نوین مدارس نوین…………………….۱۱

۱-۳ تأثیر آموزش وپرورش نوین برطرح مدرسه…………………..۱۱

۱-۴ تعاریف پایه…………………………………………………..۱۲

۱-۵ اهداف پروژه………………………………………………..۱۲

فصل دوم: بستر طرح …………………………………..۱۳

۲-۱ شناخت تاریخجه منطقه………………………………۱۴

۲-۱-۱ وجه تسمیه تبریز ……………………………………..۱۴

۲-۱-۲ پیشینه تاریخی شهر تبریز …………………………..۱۴

۲-۱-۳ ساختار بافت شهری تبریز …………………….۱۵

۲-۱-۴ ویژگی های فرهنگی ومذهبی ………………………..۱۶

۲-۲ ویژگی های عمومی استان ………………………………۱۷

۲-۲-۱ جغرافیای طبیعی – سیاسی استان ……………………..۱۷

موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی ……………………۱۷

 موقعیت جغرافیایی شهر تبریز ……………………………۱۷

تقسیمات سیاسی شهر تبریز ………………………۱۷

موقعیت شهر در شبکه ارتباطی کشور …………………….۱۸

۲-۲-۲ تحولات زمین شناسی …………………….۱۸

 ژئومورفولوژی …………………………………………..۱۹

 تکنوتکنیک ……………………………….۱۹

زلزله ………………………………………۱۹

کوه ها ……………………………………………۲۰

۲-۲-۳ وضعیت آب های زیرزمینی منطقه تبریز …………………..۲۰

۲-۲-۴ جغرافیای طبیعی وانسانی ………………………………..۲۱

جمعیت استان آذربایجان شرقی …………………………۲۱

جمعیت شهر تبریز ……………………………………۲۱

ساختار جنسی شهر تبریز ………………………………۲۱

هرم سنی شهر تبریز ………………………………………………..۲۱

وضع فعالیت جمعیت شهر تبریز ……………………………………۲۲

۲-۳ مطالعات اقلیمی …………………………………………………۲۱

۲-۳-۱ بررسی ویژگی های اقلیمی ……………………..۲۳

وزش باد ……………………………………….۲۳

باد شرقی-غربی ………………………………………………….۲۳

باد غربی- شرقی ………………………………………..۲۴

باد سایر جهات ………………………………………………..۲۴

 بارش …………………………………………………………..۲۵

 بارندگی های ماهانه ………………………………….۲۶

 بارندگی های سالانه …………………….۲۶

فشار هوا ………………………………….۲۷

حرارت ………………………………….۲۷

رطوبت نسبی …………………………………..۲۷

بارش……………………………………………………..۲۸

بارندگی ماهانه………………………………………….۲۹

بارندگی سالیانه…………………………………….. ………………۳۰

حرارت…………………………………………………………………….۳۳

رطوبت نسبی…………………………………………………….۳۴

یخبندان…………………………….. ……………………………….۳۸

تابش نورخورشید………………………………….. …………۳۸

جهت بهینه ساختمان…………………………………………………۳۹

فصل سوم:تاریخچه شکل گیری آموزش……………………………………۴۱

پیشینه درغرب…………………………………………۴۲

فصل چهارم:مطالعات موضوعی طرح………………..۴۴

تنوع اشکال مدارس…………………………………………………۴۵

multi school

فصل پنجم:مبانی نظری طرح……………۴۸

برنامه تلفیق سازی نابینایان وکم بینایان درمدارس عادی…………………..۴۹

مفاهیم تلفیق سازی…………………………………….۴۹

آموزش تلفیقی در اجرا وعمل …………………………………….۵۰

روش های برخورد با کم بینایان ونابینایان……………………………………..۵۲

پیشرفت اجتماعی دانش آموزان کم بینا ونابینا………………………………۵۳

کاربا دانش آموزان دارای آسیب بینایی در کلاس……………………………..۵۴

نتیجه گیری………………………………………….۵۸

روش های آموزش نابینایان……………………………………..۵۹

توان بخشی حرفه ای نابینایان……………………………………………..۶۶

جانمایی موقعیت زمین نسبت به شهر………………………………………….۶۸

سایت مورد بررسی…………………………………………….۶۹

منابع………………………………………………………..۷۴

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت ۱۷۰۰۰۰ ریال به حروف صد و هفتاد  هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : ۲٫۲ مگابایت

 

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب ۴۰ پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.