مطالعات طراحی موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز

امتیاز بدهید

مطالعات طراحی موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز در قالب 510 صفحه Word

رساله طراحی موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز

توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست در قرن بیستم وبه تبع ان ساخت و ساز که جز صنایع بزرگ در استخدام نیروی انسانی صد ها  هزار کارگران ساختمانی و فنون مربوطه باعث از بین رفتن زمین کشاورزی  فرسایش خاک و الوده کردن محیط زیست و به مخاطره انداختن  سلامتی و بهداشت مردم است. و به بحران انرژی دامن می زند. دراین باب معماران نیز همسو با سایر دست اندر کاران در پی یافتن راهکارهای جدید برای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند.

بدیهی است که زندگی و کار تفریح استراحت و غیره فعالیتهای  است که در فضا های طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته شده است  و از انجا که نقاط ضعف وقوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر گذاشته است وظیفه حساسی بر عهده معماران است.

برای ایجاد تعادل میان سطوح تنوع زیستی بر اصول توسعه  صنعت ساخت و ساز پایدار که در جهت و حفظ تنوع زیستی در شهر باید رعایت شود. می بایست مورد توجه قرار گیرد. این اصول عبارتند از استفاد  پایدار از منابع  زیستی به عنوان مثال از چوب درخت های استفاده شود که سریع تر رشد کرده و می توانند جایگزین شوند. دیگر استفاده از منابع تجدید ناپذیر ودر نهایت حفاظت ازتنوع زیستی.

 

فهرست مطالب

مقدمه. 43

تعریف مسئله. 45

تعاریف… 46

ضرورت و اهمیت مسئله. 48

اهداف… 50

معماری ارگانیک… 52

طراحی هماهنگ و همراه با طبیعت… 53

معماری سبز. مطالعات طراحی موزه هنر با ر55

معماری و اکولوژی.. 56

معماری ارگانیک… 61

مراحل تحقیق.. 61

مبانی نظری.. 62

اکولوژی.. 64

ابعاد اکولوژی.. 65

بینش اکولوژیکی.. 66

طراحی اکولوژیکی چیست ؟. 66

مفهوم توسعه پایدار. 69

پیشینه توسعه پایدار. 70

بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه. 71

اصول عمده مدیریت پایدار جنگلهای کره زمین.. 71

شاخص های پایدار. 71

پایه های توسعه پایدار. 72

موانع در برابر توسعه پایدار. 73

نقش اعتلای دانش عمومی ومردمی در حفاظت از محیط زیست… 74

آموزش… 76

انواع اموزش… 76

اکو پارک-تکنولوژی-آموزش… 77

شناخت انرژی های تجدید پذیر. 79

انرژی خورشیدی.. 80

شناخت انرژی‌های تجدید پذیر. 80

انرژی خورشید. 81

روش‌های بکارگیری انرژی خورشید. 82

مزایای استفاده از سلول PV عبارتند از. 84

معایب سلول PV.. 84

گرمایش و سرمایش خورشیدی.. 84

گرد اورنده خورشیدی.. 85

6-1-1- گرد اورنده های صفحه تخت… 85

6-1-2- گرد اورنده های لوله های تخلیه شده 86

6-1-3- گرد اورنده متمرکز کننده 86

6-1-4- گرد اورنده های هوای ترادمنده 86

جهت و زاویه گیری.. 87

نو رپردازی خورشیدی.. 87

وضعیت انرژی خورشیدی در ایران. 87

تولید برق.. 88

مزایای و معایب بکار گیری انرژی زیست توده 89

وضعیت انرژی زیست توده در ایران. 90

انرژی تامین اسایش… 91

بخش های شیششه ای بنا 93

سلول های فتوولتاتیک ار گانیک (شیشه های مولد برق) 94

بتن انتقال دهنده نور. 97

بتن جلا یافته یا بتن پرداختی.. 100

تاسیسات مکانیکی.. 101

سیستم موتور خانه. 102

سیستم موتور خانه هوشمند. 103

سازهای چادری در فضاهای ازاد. 106

آب گرم موجود در پوسته زمین.. 111

پمپ حرارتی.. 114

انرژی زمین گرمایی.. 114

انرژی هیدرو الکتریسیته. 117

انرژی هیدروژن. 117

انرژی اقیانوس… 118

انرژی باد. 119

مبانی انرژی بادی.. 120

مزرعه بادی وان گرتزلابراتوار انرژی های تجدید پذیر. 122

انرژی خورشیدی.. 124

کاربردههای انرژی خورشید. 125

استفاده از انرژی حرارتی خورشید. 125

دودکش خورشیدی.. 126

حمام خورشیدی.. 127

اب شیرین کن خورشیدی.. 128

اجاق خورشیدی.. 128

سیستم فتوولتاتیک… 129

سیستم پمپاژ خورشیدی.. 129

فرم‌ها و سیستم‌های ( طراحی سیستم‌های فتوولتاتیک) 132

تهویه در سیستم سقفی.. 133

دسته بندی سیستم فتوولتاتیک سقفی سيستم‌هاي متكي به نما 133

سیستم دیوار غشایی.. 134

دسته بندی انواع سیستم‌های فتوولتاتیک متکی بر نما 135

طراحی سیستم های خورشیدی.. 138

سیستم های خورشیدی غیر فعال. 139

در یافت غیر مستقیم. 139

چرخه گرمایشی در یافت مستقیم. 140

اصول فیزیکی گرمایش خورشیدی.. 145

طبیعت انرژی خورشیدی.. 145

سیستم های ایستا( PASSIVE) 146

دو مورد اصلی از گرمایش خورشیدی ایستا ضروری هستند. 147

استفاده از شیشه در نمای جنوبی.. 147

قوانین موجود درسیستم جذب مستقیم. 147

برای اینکه وود یک اتریوم مصرف انرژی راکاهش دهد باید به نکات زیرتوجه کرد. 151

اصول گل خانه. 154

کلکتورهای دارای لوله خلا.. 156

لوله های وکیوم. 157

کاربرد کلکتو رهای خورشیدی.. 157

مزایای استفاده  گرمایش از کف… 159

اقتصاد. 160

چوب طبیعی و مصنوعی.. 162

اصول طراحی خورشیدی غیر فعال. 162

میزان پیش امدی سقف ها 163

مزایای ساختمانهای سبز. 163

فرم مناسب بنا برای امکان گر مایش خورشیدی.. 163

سایبان. 166

باز شوی مناسب بنا برای امکان گر مایش فعال خور شیدی.. 167

میزان پیش آمدگی مناسب سقف بنا برای امکان گر مایش فعال خورشیدی.. 167

طراحی سایت مناسب برای گرمایش فعال خورشیدی.. 168

مصالح.. 171

توپوگرافی.. 172

آب های سطحی.. 173

بازیافت و استفاده ی مجدد از ساختمان. 173

طراحی برای تغییر. 175

طراحی منظر. 177

تهویه طبیعی.. 179

منطقه اسایش درون ساختمان. 179

تحلیل سایت… 181

نقش مناطق ایرو دینامیکی اطراف ساختمان در تهویه طبیعی.. 181

نقش مسیر و سرعت جریان هوا در داخل در ایجا د اسایش… 182

ضرورت جریا ن هوا در محل مورد نظر و عوامل مورد نظر و عوامل موثر در مسیر جریان. 183

سرعت مناسب آسایش… 183

تاثیر سایبان عمودی بر سرعت جریان داخلی.. 184

تاثیر توری پنجره بر سرعت جریان داخلی.. 185

برسی تکنولوژی تهویه طبیعی.. 186

تهویه از طریق گردش هوا 188

برسی تکنیکی تهویه از طریق گردش هوا 189

یک پارچگی عملکرد باز شو وپنجره 190

تهویه از طریق نیروی بالابرند ه دودکش… 193

دودکش خورشیدی.. 194

ملاحظات طراحی.. 196

تهویه یک جانبه. 196

گسترش راه حل‎های اصلی.. 198

مقایسه تهویه طبیعی و مکانیکی.. 200

صرفه جویی در انرژی سر مایش و محدودیت عملکرد. 200

تمییزی و تصفیه کا نالها 205

چشم اندازهای تهویه طبیعی و ظهور سیستم های تر کیبی.. 206

ترکیب تهویه  طبیعی با سیستم havc. 208

ضوابط طراحی معماری همساز با تهویه طبیعی.. 209

نتیجه. 212

مقدمه. 215

مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی THE SOLSR ENERGY RESERDH FACILITY.. 215

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو در پاریس… 221

کوهستان جادویی مه بر. 222

چشم اندازها 226

مسیر باغ ها 229

مرکز محیطی بنیاد خلیج چساپیک… 230

تکنیکهای صرفه جویی در مصرف انرژی.. 232

تهویه. 233

تولید انرژی.. 234

عایق کاری.. 234

مواد و مصالح.. 234

نمونه مصادیق پارک های زیست محیطی.. 235

فعالیت مرکز HYSYLB.. 235

پروژه HYSYLB.. 236

فعالیت واحد های ساختمانی سبز. 237

لابراتور CLEAN NTLAB.. 237

نمونه مصادیق باغ‌های گیاه شناسی.. 238

9-1-1- باغ گیاه شناسی کوئیز نیویورک.. 238

9-1-2- باغ گیاه شناسی یادبود صد ساله اوکلا هما 240

9-1-3- باغ گیاه شناسی ملی ایران. 243

گزینه هایی برای طراحی سایبانهای تنظیم کننده نور روز. 273

حفاظت در برابر تابش خورشید. 274

سایبان‌ها 274

9-1-4- سایبان ثابت… 274

9-1-5- سایبانهای متحرک.. 275

9-1-6- سایبان سبز. 275

گرمایش فضا 275

تهویه. 276

تهویه طبیعی.. 276

نورپردازی طبیعی.. 278

نور پردازی سقفی.. 280

نورگیری سقفی افقی.. 280

نورگیر های سقفی عمودی.. 280

چاهها یا شفت نوری.. 281

نور گیر ی های سقفی لوله ای.. 281

نور پردازی شعاعی.. 282

فیبر های اپتیکی و لوله های نوری.. 282

طبقات شیشه ای.. 282

گرمایش اب استخر ها 283

سیستم اب گرم. 283

گر مایش فعال. 284

سرمایش خورشیدی.. 284

رطوبت زدایی با خشک کن.. 285

کاربرد انرژي‌های تجدید پذیر در ساختمان. 287

گرمایش غیر فعال. 287

دریافت مستقیم. 288

دیوار ترمپ… 288

سیستم حلقه های همرفتی.. 289

سیستم بارا 290

گلخانه. 290

سرمایش غیر فعال. 291

انتخاب مصالح.. 293

پوشش پوسته خارجی.. 293

پوشش روکش دار. 293

پوشش فایبر گلاس با روکش PVC.. 294

پوشش پلی استر با روکش PVC.. 294

پوششش فایبر آرامید با روکش PVC.. 295

پوششش فایبر گلاس با پوشش سیلیکون. 295

پوشش های بدون روکش… 296

کتانی.. 296

پوشش های فلور پلیمر. 296

صفحات مرکب… 297

ورق.ETFE , 297

پلی وینیل کلراید PVC.. 298

صفحات THV.. 299

دیوار های داخلی.. 299

دیوارهای سبک گچی.. 299

بررسی دلایل استفاده کم در ایران. 301

تکنولوژی نصب… 301

مزایای استفاده از دیوار های سبک گچی.. 303

اثرات زیست محیطی.. 303

کاهش بار مرده ساختمان. 304

دلایل لزوم بازیافت… 304

صفحات سبک گچی پس از چوب و بتن بیشترین اتلاف را در ساختمانهای جدید دارند. 305

انسان پارک وشهر. 307

مفاهیم انسان پارک وشهر. 307

پارک و فضای سبز. 308

تاثیرات فضای سبز. 308

12-1-1- الف- اثرات اکولوژیکی.. 308

12-1-2- ب-  اثرات اجتماعی وروانی.. 309

12-1-3- اثرات محیطی فضای سبز. 310

نیاز انسان و کار کرد های اکولوژیکی.. 312

نیاز انسان و کار کرد تفریحی.. 313

نیاز انسان و کار کرد ارتباطی.. 313

نیاز انسان و کار کرد آموزشی.. 313

اهداف پارک داری.. 314

تاریخچه پارک سازی و باغ سازی در ایران. 315

تاریخچه پارک سازی وباغ سازی درجهان. 318

برنامه ریزی و طراحی پار کها و فضای سبز. 318

تعریف واژه پارک (park) 319

پار ک شهری.. 319

12-1-4- اثرات اکولوژیک… 320

12-1-5- اثرات اجتماعی و روانی.. 320

شکل پار ک ها 321

تاسیسات و ملزومات پارک.. 321

12-1-6- تشکیلات اداری.. 322

12-1-7- تشکیلات و تاسیسات ساختمانی.. 322

اجرای فرم بصری.. 332

اصول طراحی.. 332

هندسه به عنوان ساز و کار نظم دهنده 333

گردش بعنوان ساز و کار نظم دهنده 333

اقلیم و خرده اقلیم. 334

فرمهای معماری و توسعه سایت… 335

ایده پردازی و ادراک شهودی.. 335

عینی مالیسم د رطراحی منظر. 335

سلامتی و پایدار بوم شناسی.. 335

سلامت روانی و مکان سازی.. 336

معیارهها و استاندارد های فیزکی طرح.. 336

خلاصه و نتیجه گیری جمعیتی.. 336

طریقه نمایش یک شی.. 341

نور پردازی در نمایشگاه 342

برنامه ریزی فضای موزه 343

اصول طراحی رستوران. 345

مبلمان و نور پردازی رستوران. 347

سرانه فضای رستوران. 349

تعریف اقلیم CLIMATE. 352

انواع مناطق اقلیمی.. 352

مطالعات اقلیمی.. 359

13-1-1- موقعیت جغرافیای تهران. 359

13-1-2- تقسیمات اقلیمی.. 359

بررسی جدول بیوکلماتیک ساختمانی.. 368

اصول و شیوههای طراحی اقلیمی.. 370

ابزار طراحی اقلیمی عبارتند از: 370

شیو های عملی کنترل آب و هوا 371

استفاده از حرارت خورشید. 372

کاهش جریان هدایتی حرارت… 373

کاهش جذب حرارت خورشد. 375

کاهش جریان هوای خارج.. 376

استفاده از تهویه هوا 376

استفاده از برودت تابشی.. 377

اصول اجرایی.. 378

خصوصیات منظر. 411

پايداري و طراحي منظر. 412

منظرهاي محافظ.. 417

گونهاي مورد استفاه در پارکسازی در حاشیه خیابانها 430

استفاده از مصالح.. 435

علت استفاده از گياهان بومي.. 438

مزاياي گياهان بومي.. 438

معرفی و تحلیل سایت… 444

مقدمه. 444

موقعیت در سطح شهر و منطقه. 445

ورودیها ، همجواریها و دسترسی ها اصلی پارک جنگلی لویزان. 446

انتخاب محدوده دقیق طرح.. 447

تو پوگرافی وشکل زمین درمحدوده طرح.. 448

بادههای غالب و جهت بهینه ساختمان. 448

خرد اقلیم. 449

دسترسی به آب… 449

دید و منظر. 449

مقدمه. 450

مقدمه. 450

تاثیر فر هنگ اسلامی بر هویت محیط.. 454

نتیجه گیری.. 454

تئوری ناظر بر محتوا 457

محتوا در اثر هنری.. 457

اصول زیبا شناختی معماری.. 461

*- اجزای فرم بصری.. 461

معماری پایدار. 464

ایجاد خرد اقلیم مطلوب… 466

مصالح سازه و تکنیک ساخت… 466

طراحی شهری پایدار. 467

کارامدی فضا 467

حفاظت و بهبود بخشیدن ارزشهای طبیعی.. 468

طراحی انسانی.. 469

ماهیت و چیستی موزه 471

ایده های معماری وروند طراحی سایت… 474

استراتژی کلی طراحی در مقیاس پارک جنگلی.. 475

نحوه ورود به موزه هنر. 476

اهداف ایجاد دریاچه و لکه گذاری آن (اولین ایده ها ) 481

اید های معماری و روند طراحی موزه 484

انتخاب مکان موزه در سایت… 485

نحوه ارتباط موزه باسایت… 486

نحوه برخورد باطبیعت… 487

جهت گیری.. 488

(شکل16-18):  جهت گیری.. 488

سیرکولاسیون. 488

طراحی پایدار طراحی اقلیمی.. 489

نمایشگاه در فضای باز. 490

منابع و ماخذ ( دانلود منابع )

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت 350000 ریال به حروف سیصدو پنجاه هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : 28 مگابایت

 

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب 40 پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره 09305741200 میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.