دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال در قالب فایل Word

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال در قالب فایل Word

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال در قالب فایل Word ,امروز هم در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم با یکی دیگر از مطالب رایگان سایت وبکا با عنوان دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال که بیشتر دانشجویان معماری در طراحی پروژه هاشون از این ضوابط و استاندارد های ترمینال استقاده میکنند . امیدوارم که مورد پسند و کارایی شما عزیزان باشد . در ادامه از شما عزیزان خواهش میکنم که با ارسال نظراتتون در بهتر شدن مطالب سایتمون کمک کنید . با تشکر

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری

 

 سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری- ترمینال

 

۲-۱-۵) محاسبه زیر بنای فضا های مسافر گیری

  

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل 

سرانه

۱ورودی۱۳۱۱۰۰۱۰۰
اطلاعات۲۲۶۱۲
کنترل۵۲۱۲۲۴
دفتر انتظامی۶۲۲۷۵۴
۲انتظار۸۲۰۰۰۱۳۸۰۰۳۸۰۰۹/۱
۳تعاونی۱۱۲۴۸۰۱۹۲۰
گیشه فروش بلیط۳۳۶۱۸
صندوق۱۱۹۹
مدیریت۱۱۱۵۱۵
منشی۱۱۶۶
حسابداری۱۱۶۶
بایگانی۱۱۶۶
کنترل آمار۱۱۶۶
سرویس بهداشتی۱۱۶۶
آبدارخانه۱۱۴۴
رختکن۱۱۴۴
۴رستوران۱۱۱۵۰۲۴۰۰۸۰۰
سالن رستوران۳۲۲۵۰۵۰۰
آشپز خانه۶۲۱۰۰۲۰۰
انبار و سرد خانه۱۲۲۵۵۰
سرویس و استراحت کارکنان۱۲۲۵۵۰
۵خدمات تجاری۳۵۱۶۲۲۰
 آبمیوه و بستنی۳۱۱۲۱۲
 ساندویچ فروشی۳۲۱۲۲۴
 قنادی۳۱۱۲۱۲
  

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

 چایخانه۶۲۲۴۴۸
 سیگار فروشی۲۲۶۱۲
 بوتیک آرایشی۱۱۱۲۱۲
 بوتیک لباس و کفش۲۱۱۸۱۸
 واکسی۲۱۶۶
 لوازم تحریر۲۱۱۲۱۲
 صنایع دستی۳۱۱۲۱۲
 لوازم برقی۲۱۱۲۱۲
 هدیه و سوغات۲۱۱۲۱۲
 عکاسی و فتو کپی۲۱۱۲۱۲
 غیره
 ۲۱۶
۶خدمات فرهنگی۹۲۰۴
 کتاب فروشی مطبوعات۲۲۱۲۲۴
 مطبوعات۲۲۶۱۲
 نمایشگاه۱۱۴۸۴۸
 مهد کودک۳۲۰نفر۱۶۰۶۰
 نمازخانه۱۳۰۶۰۶۰
۷خدمات عمومی۱۴۲۲۰
باجه تلفن عمومی۱۰۱۱۰
پست و تلگراف۲۱۴۸۴۸
تلفن خانه راه دور۳۱۴۸۴۸
شعبه بانک۲۲۵۰۱۰۰
بیمه۲۱۱۲۱۲
وسایل گمشده۱۱۶۶
۸خدمات بهداشتی۱۴۲۲۰
داروخانه۲۱۴۸۴۸
درمانگاه۳۱۴۸۴۸
عینک فروشی۲۱۱۲۱۲
سلمانی۲۱۱۲۱۲
 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

سرویسهای بهداشتی۵۶۰۶۲۶۰
۹انبار و تعاونیها۴۸۲۴۲۴۵۷۶
۱۰اداری ترمینال۳۵۱۶۰۰
اتاق مدیر۱۱۳۵۳۵
منشی و تایپیست۳۳۶۱۸
معاون۲۱۲۴۲۴
بایگانی۲۲۲۴۴۸
دفتر تعاونی۱۰۵۱۲۶۰
مخابرات۳۱۳۰۳۰
دفتر تاسیسات۱۱۶۶
واحد آمار۲۲۶۱۲
حسابداری۴۲۲۴۴۸
استراحت کارکنان۱۲۲۴۴۸
آبدارخانه۱۱۱۲۱۲
فروشگاه تعاونی۴۱۶۰۶۰
سرویس های بهداشتی۱۶۵۳۰
سالن کنفرانس بز رگ۷۰
سالن کنفرانس کوچک۳۵
انبار پیش بینی نشده۶۴
جمع فضا ها(با پرسنل ۴۵۰ نفر)۸۹۲۰
ارتباط ۳۰% کل سطح۲۶۸۰
سطح سر پوشیده مخصوص اتوبوس ها۳۴۰۰
زیر بنای ساختمان۱۵۰۰۰
 

۲-۱-۶)محاسبه زیر بنا فضاهای تخلیه مسافر

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل 

سرانه

۱ورودی۳۲۳
اطلاعات۱۱۶۶
انتظامات۲۱۱۲۱۲
استقرار۱۵۵
۲انتظار۲۷۰۰۱۸۸۰۸۸۰۲۵/۱
۳رستوران۵۵۰۱۱۰۰۱۰۰
سالن رستوران۳۵۰۱۷۵
 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

آشپزخانه و انبار۲۱۲۵
۴خدمات۶۱۱۱۵۱۵۷
باجه تلفن۵۵۵
کتاب فروشی۱۱۱۲۱۲
رزرو هتل۱۱۱۸۱۸
فروشگاه۱۱۱۲۱۲
سرویس بهداشتی۷۱۶۵۸۰
غیره۳۰
جمع فضاها(با ۱۶ پرسنل)۱۱۶۰
ارتباطات ۲۰% کل سطح۲۴۰
سطح سر پوشیده۴۲۰
زیر بنای ساختمان۱۸۲۰
 

۲-۱-۷)محاسبه زیر بنای فضاهای خدمات اتوبوس

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

 

سرانه

۱کارواش۱۲۲۴۰۰۸۰۰
۲تعمیرگاه اتوبوس۲۸۱۴۴۰
مکانیکی و تعویض روغنی۸۴۹۰۳۶۰
صافکاری و رنگ۸۴۹۰۳۶۰
پنچر گیری۴۲۹۰۱۸۰
باطری سازی۴۲۹۰۱۸۰
تودوزی و غیره۴۲۱۸۰۳۶۰
۳لوازم یدکی۱۰۴۰۰
دفتر تعمیرگاه۴۱۳۰۳۰
فروشگاه۳۱۱۲۰۱۲۰
انبار۳۱۱۰۵۱۰۵
۴تاسیسات جانبی۵۲۰۰
سرویس های بهداشتی۱۱۶۰۶۰
غذا خوری و ملحقات۳۱۱۰۵۱۰۵
رختکن و اتاق استراحت۱۱۶۰۶۰
جمع فضاها(با ۵۵ پرسنل)۲۸۴۰
ارتباطات ۱۵% کل سطح۴۲۶
سطح سر پوشیده
زیر بنای ساختمان۳۲۶۶
 

۲-۱-۸)محاسبه زیر بنای فضای رانندگان

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

سرانه
۱ورودی۷۱۳۸
پیش فضا و نگهبانی۱۱۱۲
اداری و پذیرش۴۱۳۶
سالن انتظار۱۱۷۲
سرویس بهداشتی۱۳۱۸
۲رستوران۱۴۴
سالن رستوران۲۱۷۲
آشپزخانه و ملحقات۴۱۷۲
۳اتاق رانندگانخواب و سرویسها۴۸۱۲۵/۵۷۶۹۰
۴خدمات تفریحی۳۳۰۶
سالن تلویزیون۱۱۱۰۸
نمایش فیلم۱۱۱۲۶
سالن پینگ پنگ۱۱۷۲
۵نمازخانه۱۳۶
۶تاسیسات۲۱۴۴
جمع فضاها(با ۲۲ پرسنل)۱۴۵۸
ارتباطات ۲۵% مفید۳۶۲
سطح سر پوشیده – فضاهای پیش بینی نشده۱۸۰
زیر بنای ساختمان۲۰۰۰
 

 

۲-۱-۹)محاسبه زیر بنای فضای تاسیسات پایانه و متفرقه

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

۱پارکینگ پرسنل

 

۲۲۰۱۲۵۰
۲پارکینگ اتوبوس های مسافربریپارکینگ۳۵۰۰۳۷۵۰۰
۳پارکینگ تاکسی ترمینال۶۵۱۶۲۵
۴پارکینگ اتوبوس و ایستگاه ترمینال۱۰۱۲۰۰
۵پارکینگ مینی بوس۱۰۸۰۰
۶پارکینگ سواری شخصی۴۸۷۵۰
مخصوص تجاری۲۷۰۱۷۵۰
مخصوص رفت۲۲۰۰۵۰۰۰
مخصوص رسید۸۰۲۰۰۰
۷پارکینگ انتظامات ترمینال۱۰۲۵۰
 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفرظرفیت هر واحد نفر 

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

۸پارکینگ فنی اتوبوس۱۰۷۵۰
جمع پارکینگ ها۵۲۶۲۵

 

 

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری,دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری,دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.