دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال در قالب فایل Word

امتیاز بدهید

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال در قالب فایل Word

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال در قالب فایل Word ,امروز هم در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم با یکی دیگر از مطالب رایگان سایت وبکا با عنوان دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری – ترمینال که بیشتر دانشجویان معماری در طراحی پروژه هاشون از این ضوابط و استاندارد های ترمینال استقاده میکنند . امیدوارم که مورد پسند و کارایی شما عزیزان باشد . در ادامه از شما عزیزان خواهش میکنم که با ارسال نظراتتون در بهتر شدن مطالب سایتمون کمک کنید . با تشکر

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری

 

 سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری- ترمینال

 

۲-۱-۵) محاسبه زیر بنای فضا های مسافر گیری

   

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل  

سرانه

۱ ورودی ۱۳ ۱ ۱۰۰ ۱۰۰
اطلاعات ۲ ۲ ۶ ۱۲
کنترل ۵ ۲ ۱۲ ۲۴
دفتر انتظامی ۶ ۲ ۲۷ ۵۴
۲ انتظار ۸ ۲۰۰۰ ۱ ۳۸۰۰ ۳۸۰۰ ۹/۱
۳ تعاونی ۱۱ ۲۴ ۸۰ ۱۹۲۰
گیشه فروش بلیط ۳ ۳ ۶ ۱۸
صندوق ۱ ۱ ۹ ۹
مدیریت ۱ ۱ ۱۵ ۱۵
منشی ۱ ۱ ۶ ۶
حسابداری ۱ ۱ ۶ ۶
بایگانی ۱ ۱ ۶ ۶
کنترل آمار ۱ ۱ ۶ ۶
سرویس بهداشتی ۱ ۱ ۶ ۶
آبدارخانه ۱ ۱ ۴ ۴
رختکن ۱ ۱ ۴ ۴
۴ رستوران ۱۱ ۱۵۰ ۲ ۴۰۰ ۸۰۰
سالن رستوران ۳ ۲ ۲۵۰ ۵۰۰
آشپز خانه ۶ ۲ ۱۰۰ ۲۰۰
انبار و سرد خانه ۱ ۲ ۲۵ ۵۰
سرویس و استراحت کارکنان ۱ ۲ ۲۵ ۵۰
۵ خدمات تجاری ۳۵ ۱۶ ۲۲۰
  آبمیوه و بستنی ۳ ۱ ۱۲ ۱۲
  ساندویچ فروشی ۳ ۲ ۱۲ ۲۴
  قنادی ۳ ۱ ۱۲ ۱۲
   

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

  چایخانه ۶ ۲ ۲۴ ۴۸
  سیگار فروشی ۲ ۲ ۶ ۱۲
  بوتیک آرایشی ۱ ۱ ۱۲ ۱۲
  بوتیک لباس و کفش ۲ ۱ ۱۸ ۱۸
  واکسی ۲ ۱ ۶ ۶
  لوازم تحریر ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
  صنایع دستی ۳ ۱ ۱۲ ۱۲
  لوازم برقی ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
  هدیه و سوغات ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
  عکاسی و فتو کپی ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
  غیره
  ۲ ۱۶
۶ خدمات فرهنگی ۹ ۲۰۴
  کتاب فروشی مطبوعات ۲ ۲ ۱۲ ۲۴
  مطبوعات ۲ ۲ ۶ ۱۲
  نمایشگاه ۱ ۱ ۴۸ ۴۸
  مهد کودک ۳ ۲۰نفر ۱ ۶۰ ۶۰
  نمازخانه ۱ ۳۰ ۶۰ ۶۰
۷ خدمات عمومی ۱۴ ۲۲۰
باجه تلفن عمومی ۱۰ ۱ ۱۰
پست و تلگراف ۲ ۱ ۴۸ ۴۸
تلفن خانه راه دور ۳ ۱ ۴۸ ۴۸
شعبه بانک ۲ ۲ ۵۰ ۱۰۰
بیمه ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
وسایل گمشده ۱ ۱ ۶ ۶
۸ خدمات بهداشتی ۱۴ ۲۲۰
داروخانه ۲ ۱ ۴۸ ۴۸
درمانگاه ۳ ۱ ۴۸ ۴۸
عینک فروشی ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
سلمانی ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

سرویسهای بهداشتی ۵ ۶۰ ۶ ۲۶۰
۹ انبار و تعاونیها ۴۸ ۲۴ ۲۴ ۵۷۶
۱۰ اداری ترمینال ۳۵ ۱ ۶۰۰
اتاق مدیر ۱ ۱ ۳۵ ۳۵
منشی و تایپیست ۳ ۳ ۶ ۱۸
معاون ۲ ۱ ۲۴ ۲۴
بایگانی ۲ ۲ ۲۴ ۴۸
دفتر تعاونی ۱۰ ۵ ۱۲ ۶۰
مخابرات ۳ ۱ ۳۰ ۳۰
دفتر تاسیسات ۱ ۱ ۶ ۶
واحد آمار ۲ ۲ ۶ ۱۲
حسابداری ۴ ۲ ۲۴ ۴۸
استراحت کارکنان ۱ ۲ ۲۴ ۴۸
آبدارخانه ۱ ۱ ۱۲ ۱۲
فروشگاه تعاونی ۴ ۱ ۶۰ ۶۰
سرویس های بهداشتی ۱ ۶ ۵ ۳۰
سالن کنفرانس بز رگ ۷۰
سالن کنفرانس کوچک ۳۵
انبار پیش بینی نشده ۶۴
جمع فضا ها (با پرسنل ۴۵۰ نفر) ۸۹۲۰
ارتباط ۳۰% کل سطح ۲۶۸۰
سطح سر پوشیده مخصوص اتوبوس ها ۳۴۰۰
زیر بنای ساختمان ۱۵۰۰۰
 

۲-۱-۶)محاسبه زیر بنا فضاهای تخلیه مسافر

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل  

سرانه

۱ ورودی ۳ ۲۳
اطلاعات ۱ ۱ ۶ ۶
انتظامات ۲ ۱ ۱۲ ۱۲
استقرار ۱ ۵ ۵
۲ انتظار ۲ ۷۰۰ ۱ ۸۸۰ ۸۸۰ ۲۵/۱
۳ رستوران ۵ ۵۰ ۱ ۱۰۰ ۱۰۰
سالن رستوران ۳ ۵۰ ۱ ۷۵
 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

آشپزخانه و انبار ۲ ۱ ۲۵
۴ خدمات ۶ ۱ ۱۱۵ ۱۵۷
باجه تلفن ۵ ۵ ۵
کتاب فروشی ۱ ۱ ۱۲ ۱۲
رزرو هتل ۱ ۱ ۱۸ ۱۸
فروشگاه ۱ ۱ ۱۲ ۱۲
سرویس بهداشتی ۷ ۱۶ ۵ ۸۰
غیره ۳۰
جمع فضاها (با ۱۶ پرسنل) ۱۱۶۰
ارتباطات ۲۰% کل سطح ۲۴۰
سطح سر پوشیده ۴۲۰
زیر بنای ساختمان ۱۸۲۰
 

۲-۱-۷)محاسبه زیر بنای فضاهای خدمات اتوبوس

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

 

سرانه

۱ کارواش ۱۲ ۲ ۴۰۰ ۸۰۰
۲ تعمیرگاه اتوبوس ۲۸ ۱۴۴۰
مکانیکی و تعویض روغنی ۸ ۴ ۹۰ ۳۶۰
صافکاری و رنگ ۸ ۴ ۹۰ ۳۶۰
پنچر گیری ۴ ۲ ۹۰ ۱۸۰
باطری سازی ۴ ۲ ۹۰ ۱۸۰
تودوزی و غیره ۴ ۲ ۱۸۰ ۳۶۰
۳ لوازم یدکی ۱۰ ۴۰۰
دفتر تعمیرگاه ۴ ۱ ۳۰ ۳۰
فروشگاه ۳ ۱ ۱۲۰ ۱۲۰
انبار ۳ ۱ ۱۰۵ ۱۰۵
۴ تاسیسات جانبی ۵ ۲۰۰
سرویس های بهداشتی ۱ ۱ ۶۰ ۶۰
غذا خوری و ملحقات ۳ ۱ ۱۰۵ ۱۰۵
رختکن و اتاق استراحت ۱ ۱ ۶۰ ۶۰
جمع فضاها (با ۵۵ پرسنل) ۲۸۴۰
ارتباطات ۱۵% کل سطح ۴۲۶
سطح سر پوشیده
زیر بنای ساختمان ۳۲۶۶
 

۲-۱-۸)محاسبه زیر بنای فضای رانندگان

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

سرانه
۱ ورودی ۷ ۱۳۸
پیش فضا و نگهبانی ۱ ۱ ۱۲
اداری و پذیرش ۴ ۱ ۳۶
سالن انتظار ۱ ۱ ۷۲
سرویس بهداشتی ۱ ۳ ۱۸
۲ رستوران ۱۴۴
سالن رستوران ۲ ۱ ۷۲
آشپزخانه و ملحقات ۴ ۱ ۷۲
۳ اتاق رانندگان خواب و سرویسها ۴ ۸ ۱۲ ۵/۵۷ ۶۹۰
۴ خدمات تفریحی ۳ ۳۰۶
سالن تلویزیون ۱ ۱ ۱۰۸
نمایش فیلم ۱ ۱ ۱۲۶
سالن پینگ پنگ ۱ ۱ ۷۲
۵ نمازخانه ۱ ۳۶
۶ تاسیسات ۲ ۱۴۴
جمع فضاها (با ۲۲ پرسنل) ۱۴۵۸
ارتباطات ۲۵% مفید ۳۶۲
سطح سر پوشیده – فضاهای پیش بینی نشده ۱۸۰
زیر بنای ساختمان ۲۰۰۰
 

 

۲-۱-۹)محاسبه زیر بنای فضای تاسیسات پایانه و متفرقه

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

۱ پارکینگ پرسنل

 

۲ ۲۰ ۱۲۵۰
۲ پارکینگ اتوبوس های مسافربری پارکینگ ۳ ۵۰۰ ۳۷۵۰۰
۳ پارکینگ تاکسی ترمینال ۶۵ ۱۶۲۵
۴ پارکینگ اتوبوس و ایستگاه ترمینال ۱۰ ۱۲۰۰
۵ پارکینگ مینی بوس ۱۰ ۸۰۰
۶ پارکینگ سواری شخصی ۴ ۸۷۵۰
مخصوص تجاری ۲ ۷۰ ۱۷۵۰
مخصوص رفت ۲ ۲۰۰ ۵۰۰۰
مخصوص رسید ۸۰ ۲۰۰۰
۷ پارکینگ انتظامات ترمینال ۱۰ ۲۵۰
 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر ظرفیت هر واحد نفر  

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

۸ پارکینگ فنی اتوبوس ۱۰ ۷۵۰
جمع پارکینگ ها ۵۲۶۲۵

 

 

دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری,دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری,دانلود رایگان سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.