رساله فرهنگسرای موسیقی

امتیاز بدهید

رساله فرهنگسرای موسیقی در قالب 12 فصل و 203 صفحه با فرمت Word میباشد .

فرهنگ از اساسی ترین ارکان یک ملت می باشد اساسی که می تواند حرکت دهنده یا کند کننده پیشرفت، تکاپو و جهش آن ملت باشد. مردمان یک فرهنگ تربیت یافته آن فرهنگند، عقایدشان، فعالیتهایشان نشأت گرفته از آن می باشد، چه بسا بزرگترین عاملی که یک ملتی را به خوشبختی یا بدبختی بکشاند همان فرهنگ است. فرهنگی که پیشرو باشد، همیشه در حال حرکت است، ساکن نیست، در مقابل هجوم فرهنگهای دیگر به صورت فعال عمل می کند، آن را در خود هضم می کند و به جلو می رود. اما در مقابل این فرهنگ ، فرهنگهای دیگر در آیند که یک فرهنگ مرده اند، دیگر گزینشی در کار نیست. دروازه ای هم در کار نیست تا ورود و خروج را کنترل کند. زیرا که فرهنگ، فرهنگ پیرو است، پیرو هر چه که جدید باشد.

از مطالب بالا می توان به اهمیت فرهنگ پی برد. اما وظیفه معماران چیست؟ آیا کسی که وظیفه اش طراحی ساختمان است می تواند در احیا فرهنگی آن جامعه نقش ایفا کند. بدون تردید اگر به یک معمار فقط به دیده طراح ساختمان نگریسته شود نباید این انتظار را داشت. اما در حقیقت وظیفه معمار آفرینش فضا است. پس باید بتوان بین فضاهای فرهنگی و فضاهای دیگر تمایز قایل شد. گذشته از آن معمارخود نیز باید فرهنگ خود را بشناسد و در آن تعمیق نماید. معماری نیز از بستر همین شناخت فرهنگ، خودی و بومی می شود. معماری که فرهنگ گذشته خود را بشناسد، با ادبیات آن همنشین باشد، با آداب و رسوم، رمزها و معانی فرهنگ خود آشنا باشد مطمئنا این شناخت او را در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه خود از طریق معماری یاری خواهد کرد.

فهرست مطالب      

فصل اول : فرهنگ ، هنر و پژوهش

1- فرهنگ… 1

پیشگفتار. 9

فرهنگ، شناخت و بینش : 9

واژه فرهنگ : 10

مفهوم فرهنگ : 12

اصطلاح فرهنگ در ادبیات فارسی : 12

برابر واژه فرهنگ در زبان های اروپایی : 13

برابر واژه فرهنگ در زبان عربی : 13

تعریف و تبیین فرهنگ : 13

ویژگیهای فرهنگ : 15

فرهنگ مادی و غیر مادی : 17

عناصر فرهنگی : 18

تغییرات فرهنگی : 18

فرهنگ و تمدن : 18

فرهنگ و شخصیت : 19

فرهنگ و هنرهای زیبا : 19

2- هنر. 20

تعریف هنر : 20

دسته بندی هنرها : 21

ریشه های هنر : 21

هنرهای زیبا : 22

هنر معماری : 23

نتیجه گیری : 23

تعریف موسیقی. 24

واژه موسیقی : 24

اجرای موسیقی : 24

موسیقی نظری (تئوریک) : 25

علائم ثبت زبان موسیقی : 25

اسامی نتها : 26

نتها در زبانهای گوناگون : 26

صدا و موسیقی : 26

سازها و صداها : 27

انعکاس در موسیقی : 27

شناخت مفاهیم و انواع موسیقی : 27

مفاهیم عمومی موسیقی : 27

اصول و مبانی آهنگسازی و موسیقی : 33

فرم در موسیقی : 33

تم در موسیقی : 33

ایستایی و پویایی در موسیقی : 34

انواع موسیقی : 34

موسیقی محلی : 34

موسیقی ضربی ـ ضربدار : 35

موسیقی کلیسایی یا روحانی : 35

موسیقی مذهبی ایرانی : 36

موسیقی یکنواخت : 36

موسیقی توصیفی : 36

موسیقی دراماتیک : 37

موسیقی سنتی : 37

موسیقی کلاسیک : 37

موسیقی معماری : 37

موسیقی افقی : 38

موسیقی الکترواکوستیک : 38

موسیقی الکترونیک : 38

موسیقی تصادفی : 38

سازهای موسیقی کلاسیک : 39

سازشناسی غربی : 39

معرفی مهمترین سازهای ایران و جهان : 39

موسیقی و رنگ : 46

نقش موسیقی در زندگی : 47

قدرت شفابخشی صدا (صدای شفابخش، نوای شفابخش) : 47

صدا یک سلول زنده است : 48

موسیقی و انسان : 49

فصل دوم : مبانی نظری طرح

1-2- موسیقی و فرهنگ : 52

موسیقی و معماری : 52

پیوند و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی : 52

چرا بین این دو حوزه خلاقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟ 53

جدول پیوندهای موسیقی و معماری : 54

(معماری سبز) 56

-معماری پایدار. 56

کلیات و اهداف در معماری سبز: 58

اصول معماری سبز: 61

اصل اول: حفاظت از انرژی. 61

اصل دوم: کار با اقلیم 61

اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید 62

اصل چهارم: احترام به کاربران. 63

اصل پنجم: احترام به سایت.. 64

اصل ششم:کل گرایی. 65

طراحی پایدار : 65

ساختمان سبز: 66

موضوعات مطرح در معماری سبز : 67

دستورالعمل اجرائی معماری سبز: 68

مصالح سبز : 68

تاسیسات سبز: 69

معماران شاخص: 69

توسعه پایدار: 69

معانی لغوی واژه پایداری: 71

مفهوم توسعه پایدار : 71

مزایای توسعه پایدار : 71

اهداف توسعه پایدار : 72

فصل سوم : صوت

3- صوت.. 73

انتشار صدا : 73

تاثیر شرایط محیطی بر صدا : 73

تاثیر باد : 74

تاثیر دما : 74

دیوارههای بازدارنده صدا : 75

انعکاس صدا : 77

بازتاب از سطوح مسطح : 78

بازتاب از سطوح منحنی : 78

جذب صدا : 80

انواع جذب کنندههای صوتی : 81

جذبکنندههای متخلخل : 81

جذبکنندههای پوستهای : 83

جذب کنندههای روزنهدار : 85

دیوارهای چند جداره با لایه هوا : 87

تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا : 88

تغییرات کاهش صدا در جداکنندههای تک لایهای : 89

تغییرات کاهش صدا در جداکنندهای چند لایهای : 89

کنترل نوفه هوا برد از طریق درها : 91

کنترل نوفه کوبهای ناشی از سقف : 92

فصل چهارم : آکوستیک

4- آکوستیک در تالار. 94

1-4- مقدمه 94

آکوستیک در تالار : 96

بازتابندههای صوتی : 97

پخشایندههای صوتی : 100

اشکالات مهم آکوستیکی : 101

پژواک ناخواسته : 101

پژواک ردیفی : 102

امواج ساکن : 102

تمرکز صدا : 103

فضاهای الحاقی : 104

ملاحضات طراحی آکوستیکی : 104

شکل سالن : 105

حجم سالن : 106

فصل پنجم : سیستم های تقویت صدا

5- سیستمهای الکترونیکی تقویت صدا 107

1-5- مقدمه 107

میکروفون : 108

آمپلی فایر : 109

بلندگو : 109

تعیین مکان بلندگوها : 110

استریوفونیک : 111

فصل ششم : بررسی نمونه فرهنگسرا

طرح فرهنگسراها در ایران. 114

نمونه های داخلی: 116

خانه موسیقی تهران : 116

تالار وحدت (تالار رودکی سابق) تهران. 116

تئاتر شهر ، تهران : 118

پروژه مرکز موسیقی تهران : 119

نمونه خارجی: 120

خانه اپرای سیدنی. 120

خانه اپرای باستیل : 121

مرکز موسیقی لس آنجلس : 122

فصل هفتم : بررسی اقلیم منطقه

1-7- مطالعات عمومی شهر تهران. 125

ویژگیهای شهر تهران. 125

موقعیت طبیعی شهر تهران. 125

ویژگیهای اقلیمی شهر تهران. 125

شرایط حرارتی در فضاهای آزاد : 130

شرایط حرارتی در فضاهای داخلی. 131

توپوگرافی : 132

آبهای زیرزمینی : 133

زمین شناسی : 133

خطر زمین لرزه گسترده تهران : 134

جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم : 134

تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید 135

فرم ساختمان دررابطه با اقلیم : 139

سایه بان متناسب: 139

سایه بان های طبیعی. 142

ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی : 143

تهران از دیدگاه آمار جمعیتی : 145

منطقه یک تهران. 146

اهمیت انتخاب منطقه یک : 146

کاربری فرهنگی :  147

هویت(شخصیت) : 148

ویژگیهای منطقه یک… 148

جمعیت منطقه یک… 149

وضع موجود فضای سبز در منطقه 149

سلسله مراتب شبکه ارتباطی : 149

میدانها و تقاطع های مشکل زا 151

مسیرها و ایستگاههای موجود مترو در منطقه : 151

سوانح طبیعی منطقه یک : 155

فصل یازدهم :معرفی و تحلیل سایت

1-8- توصیف سایت.. 160

موقعیت مکانی سایت.. 160

تعریف هندسه سایت.. 162

ابعاد زمین : 162

پوشش گیاهی سایت : 163

دسترسیها و اطراف سایت.. 164

فصل هشتم : بررسی ضوابط و طراحی

پیشگفتار: 165

کتابخانه : 165

سن (جایگاه): 170

ضوابط آکوستیکی در سالن ها: 170

نمایشگاه ها و گالری ها: 172

اتاقهای اداری: 175

نمازخانه: 176

پارکینگ: 176

نتیجه گیری. 179

فصل نهم : برنامه فیزیکی طرح

پیشگفتار: 180

دیاگرام فضایی : 183

فصل دهم : مباحث فنی پروژه

1-10- مباحث فنی پروژه 188

بررسی سازه طرح: 188

سازه فضاکار(سازه فضایی ) : 189

بررسی سیستم های تاسیسات.. 191

فن کوئل : 191

هوارسان: 191

تاسیسات آبرسانی. 192

تاسیسات فاضلاب.. 193

سیستم اعلام حریق. 193

سیستم اطفای حریق. 194

سیستم صوتی. 194

تاسیسات برقی. 195

فصل یازدهم : معرفی و تحلیل سایت

1-11- معرفی و تحلیل سایت.. 197

فصل دوازدهم : معرفی طرح معماری

1-12- معرفی طرح معماری. 200

روند طراحی. 200

منابع و مأخذ 203

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت 180000 ریال به حروف صد و هشتاد هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : 16.30 مگابایت
توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به آدرس ایمیلتان ارسال میشود. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره 09305741200 میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.