اموزش انلاین اتوکد | Autocad

امتیاز بدهید

آموزش آنلاین اتوکد(Autocad)

آموزش آنلاین اتوکد(Autocad),در این پستمون سعی کردیم آموزش آنلاین اتوکد را برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم این آموزش برای نرم افزار اتوکد است که در ۲۳ دری اموزشی به زبان انگلیسی است .آموزش آنلاین اتوکد(Autocad)

 در این پستمون سعی کردیم آموزش آنلاین اتوکد را برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم این آموزش برای نرم افزار اتوکد است که در ۲۳ دری اموزشی به زبان انگلیسی است . توجه در این است که حتما برای مشاهده این مجموعه فیلم های آموزشی باید برنامه Flash Player را نصب نمایید.آموزش آنلاین اتوکد(Autocad)

مشاهده آنلاین ویدیو ها

Chapter 1 – Controlling Views
۱٫۱ Viewports
۱٫۲ ۳D Viewports
۱٫۳ Preset Views
۱٫۴ Vpoint Tripod
۱٫۵ Vpoint Rotate
۱٫۶ ۳D Vpoint
۱٫۷ Vpoint Vectors
۱٫۸ Preset Viewpoints
۱٫۹ Plan View

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 2 – Thickness and Elevation

۲٫۱ Thickness
۲٫۲ Changing Thicknesses
۲٫۳ Elevation
۲٫۴ Elevation Shortcut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 3 – Visualizing the Model

 1. Hide
 2. Shade
 3. Shadedge
 4. Shadedif
 5. Hidden Line Removal for Plots
 6. Hidden Line Removal for MViews

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 4 – Z Coordinates

 1. ۳D Coordinates – ۳D Polylines
 2. Move in Z Direction
 3. ۳D Point Filters

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 5 – User Coordinate System

 1. UCS Icon
 2. UCS Overview
 3. World Coordinate System
 4. ۳ Point UCS
 5. Plan UCS
 6. UCS View
 7. UCS Object
 8. Other New UCS Options
 9. Saving UCS
 10. Restoring UCS
 11. UCS Dialog Box

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 6 – ۳D Orbit

 1. Introduction to 3D Orbit
 2. Zoom and Pan in 3D Orbit
 3. Projection Mode
 4. Shading in 3D Orbit
 5. Camera, Swivel, and Distance
 6. Visual Aids
 7. Clipping Planes
 8. Continuous Orbit

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 7 – Dynamic View and Perspective

 1. DView Camera
 2. DView Target
 3. Setting Camera and Target with Point options
 4. Setting Perspective Distance
 5. Turning Perspective Off
 6. Zooming in DView
 7. Panning in DView
 8. Clipping Plane
 9. Twisting Objects
 10. Hiding Objects in DView

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 8 – ۳D Model Objects

 1. Wireframes
 2. Surfaces
 3. Solids

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 9 – ۲D Solids and 3D Faces

 1. ۲D Solids
 2. Hatch Solids
 3. ۳D Face
 4. Edge
 5. ۳D Invisible Face
 6. Pface

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 10 – ۳D Surfaces

 1. Box
 2. Pyramid
 3. Wedge
 4. Dome
 5. Sphere
 6. Cone
 7. Torus
 8. Dish
 9. Mesh

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 11 – Complex Surfaces

 1. Revolved Surfaces (Revsurf)
 2. Surftab Variables
 3. Tabulated Surfaces (Tabsurf)
 4. Ruled Surfaces (Rulesurf)
 5. Edge Surfaces (Edgesurf)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 12 – Solids

 1. Extrude
 2. Extrude with Taper
 3. Extrude Curves
 4. Extrude with Path
 5. Revolve
 6. Box
 7. Sphere
 8. Isolines
 9. Facetres
 10. Cone
 11. Wedge
 12. Torus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 13 – ۳D Edits

 1. Rotate 3D
 2. Align
 3. Mirror 3D
 4. Rectangular Array 3D
 5. Polar Array 3D

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 14 – Solid Composites

 1. Subtract
 2. Union
 3. Intersect

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 15 – Modifying Solids

 1. Extrude Face
 2. Taper Face
 3. Delete Face
 4. Copy Face
 5. Color Face
 6. Imprint
 7. Extrude Imprint
 8. Clean
 9. Shell

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 16 – Enhancing the Drawing Process

 1. Section Command
 2. Slice Command
 3. Solview
 4. SolDraw
 5. Create 3D View UCS
 6. SolProf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 17 – Rendering

 1. Render
 2. Render Selection
 3. Render Cropped Window
 4. Render Without a Dialog Box
 5. urning Render Dialog Box On
 6. Render to File
 7. Print Screen
 8. Render Window
 9. Light Scale Icon Smoothing

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 18 – Materials

 1. Render Materials
 2. Materials Library
 3. Applying Materials by Attach
 4. Applying Materials by Layer
 5. Applying Materials by Color
 6. Complex Materials
 7. Material Mapping
 8. New Materials
 9. New Materials
 10. Adjusting Material Appearance
 11. Advanced Settings

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 19 – Lights

 1. Point Light
 2. Spotlight
 3. Shadow Options – Light Command
 4. Shadow Options – Render Command
 5. Preferences
 6. Distant Light

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 20 – Scenes

 1. Scene Command
 2. Adding Views to Scenes

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 21 – Backgrounds

 1. Solid Background
 2. Gradient Background
 3. Image Background
 4. Merge Background

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 22 – Landscaping

 1. Landscape New
 2. Landscape Edit
 3. Custom Landscapes

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chapter 23 – Miscellaneous Render Commands

 1. Raytracing
 2. Anti-Aliasing
 3. Adaptive Sampling
 4. Ray Tree Depth
 5. Subsampling
 6. Fog
 7. Render Statistics

منبع: http://sainar.net

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.