پروژه اتوکدی

خلاصه آیتم

سرای هم اندیشی معماران در قالب فایل اتوکد و رویت ( سه بعدی ) هدف از طراحی این پروژه طراحی یک مجموعه با تفکر بینایی در معماری است که به آگاه سازی اجتماع مردم و رویارویی آنان با خویشتن خویشن و همچنین تبادل اطلاعات و دانسته های بین عوام است. ایجاد فضایی برای ارتباط متقابل […]