خلاصه آیتم

معماری امپراطوری بیزانس روم شرقی در قالب ۵۴ اسلاید قابل ویرایش معماری امپراطوری بیزانس روم شرقی,پیشینه تاریخی: دیوکلسین، قلمرو وسیع امپراتوری روم را به دو بخش شرقی و غربی بین خود و فرماندهان همطرازش تقسیم نمود، و عملاً اضمحلال امپراتوری قدرتمند روم را نادانسته پی ریزی نمود. پس از آن کنستانتین شهر باستانی بیزانس را […]