پروژه آشنایی با معماری معاصر , نهضت ورکبوند در آلمان

خلاصه آیتم

پروژه آشنایی با معماری معاصر , نهضت ورکبوند در آلمان , معماری ورکبوند در قالب ۴۰ اسلاید قابل ویرایش پروژه آشنایی با معماری معاصر , نهضت ورکبوند در آلمان , معماری ورکبوند, ورک بوند را گروهی از هنرمندان، معماران، تجار و شخصیت های مشهور در سال ۱۹۰۷ در مونیخ تأسیس کردند. اساس نامه و هدف […]