نقد و بررسی پروژه ها و ساختمان های مسکونی جهان

خلاصه آیتم

نقد و بررسی پروژه ها و ساختمان های مسکونی جهان ۱۲۰ اسلاید + متن و عکس های جامع + نمونه های خارجی و داخلی نقد و بررسی پروژه ها و ساختمان های مسکونی جهان ۱۲۰ اسلاید + متن و عکس های جامع, منتقدین معماری در آغاز از طرح خانه های ژائول گیج شدند؛چگونه لوکوربوزیه پیام […]