شومینه

خلاصه آیتم

 شومینه هنر سنتی ایرانی نمونه ای از هنر سنتی مردم خانیک ساخت شومینه با استفاده از گچ و گل است که در درون دیوار خانه ها تعبیه شده و برای گرم کردن و روشنایی از آن استفاده می کردند . و سوخت آن هم هیزم بوده است. شومینه یک واژه خارجی است . با اینکه […]