خلاصه آیتم

مطالعات طراحی ساختمان فرمانداری در قالب فایل Word در ۲۸۰ صفحه مطالعات فرمانداری فرمانداری به منصب و یا ساختمان محل استقرار یک فرماندار گفته می‌شود. در ایران هر استان به چندین شهرستان تقسیم شده و شخص مسئول هر شهرستان را فرماندار می‌گویند فرمانداری ویژه یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران […]