مجتمع مسکونی

خلاصه آیتم

مطالعات تطبیقی (مجتمع‌های مسکونی در ایران) در این قسمت به بررسی‌۴ مجتمع مسکونی در سطح شهر مشهد می پردازیم که انتخاب این مجتمع‌ها به علت شباهت در فرم بافت بلوکها و تعداد واحدها می‌باشد. ۱- مجتمع مسکونی ۵۱۲ دستگاه: علت انتخاب : این مجموعه به سه دلیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. به لحاظ تعداد طبقات […]