خلاصه آیتم

پروژه زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن در قالب فایل ورد ۵۵ صفحه معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن پروژه زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد,ارسطو فضا را در برگیرنده چیزهای گوناگون تعریف می کند، گویی فضا مجموعه ای از غلافهای جهان شمول است که از آنچه در زیر گنبد آسمان می گنجد […]