خلاصه آیتم

امروز ه با یکی دیگر از پروژه های زیبا با عنوان پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی در ۸۰ اسلاید نمایشی است که هدف از معماری طراحی و ساخت یک بنا تزئینات زیبا در ساخت یک بنا و .. در این پروژه به بیشتر به موارد زیر بررسی شده است . مسجد الرفاعی – مصر مسجد […]