خلاصه آیتم

پاورپوینت مرکز فرهنگی ژان ماری جیبائو در نومئا اثر رنزوپیانو در قالب ۳۰ اسلاید قابل ویرایش تحلیل و بررسی مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو پاورپوینت مرکز فرهنگی ژان ماری جیبائو در نومئا اثر رنزوپیانو, در پروژه مرکز فرهنگی جیبائو در نومئا اثر رنزوپیانو ،که قرار بود سمبل استقلال قوم کاناک باشد ،طبیعتا رجوع به سنت […]