خلاصه آیتم

پاورپوینت طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی اصفهان در قالب ۱۴۲ اسلاید نمایشی  مطالعات طرح ۱ (طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی) شهر اصفهان یک سیستم انفعالی سیستمی است که در آن گرمایش و سرمایش ساختمان بطور طبیعی و با استفاده از عوامل طبیعی مثل خورشید،بادو…. انجام گیرد. به عبارت دیگر سیستم انفعالی چیزی جز […]