پروژه مرمت خانه وزیری در کرمانشاه

40,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۱ اسفند ۹۴

توضیحات

پروژه مرمت خانه وزیری در کرمانشاه در قالب فایل WORD در ۲۷ صفحه

مرمت خانه معتضدالدوله

مرمت و ابنیه

کرمانشاه در مرز غربی کشور و در همسایگی کردستان – همدان – ایلام- لرستان و کشور عراق قرار دارد شهر کرمانشاه در مرکز استان کرمانشاهان نقطه مهم و پر اوازه ای بوده است که بغداد را به ری و بسطام و خراسان و ماوراالنهرمتصل میکرده است. شهرکرمانشاه روزگاری بر سر راه معرف شاهی دردوران هخامنشیان و همچنین راه ابریشم بوده است این شهر در منطقه بین النهرین قرار داشته ونام اصلی شهر کرمانج به معنی شهر رعایا بوده است.