پروژه طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو _ تبریز

80,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۵ تیر ۹۵

توضیحات

پروژه طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو _ تبریز در قالب ۱۰۴ اسلاید نمایشی

این بنا یکی از خانه های قدیمی موجود در بافت تاریخی شهر تبریز می باشد که مالک اولیه آن آقای ممقانیان ( کلکته چی ) یکی از تجار معروف چای این شهر بوده است. خانه شامل دوحیاط اندرونی وبیرونی میباشد.ورودی اصلی این بنا از کوچه فرعی منتهی به کوچه کرباسی است که پس از گذر از یک هشتی از طریق دو دالان وارد  طنبی بخش اندرونی و حیاط  بخش بیرونی می شود وپس از    ورود به این حیاط از طریق ورودیهای جداگانه وارد فضا های مختلفی از جمله زیرزمین های  چهار طرف ساختمان و طنبی ها و اتاقهای جانبی و دسترسیهای فضاهای طبقه فوقانی می شود.
این مجموعه جزء نادر مجموعه هایی است که حیاط بیرونی آن درهرچهارطرف دارای فضاهای معماری میباشد ازجمله این فضاها می توان به سه طنبی دراضلاع شمالی,جنوبی و غربی می باشدکه هرطنبی دارای ورودی مستقل و دوگوشواراست که درطبقه فوقانی این گوشوارها دو اتاق باورودیهای مستقل از فضاهای پایین  به چشم می خورند.