پروژه روستا – بررسی روستای آفرین – تهران

100,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۸ مهر ۹۵

توضیحات

پروژه روستا – بررسی روستای آفرین – تهران در قالب ۷۹ اسلاید نمایشی

پاورپوینت روستای آفرین

این شهرستان از شمال به شهرستان ای تهران و دماوند ، از جنوب به شهرستان ورامین، از شرق به استان سمنان از غرب به شهرستان ری محدود میگرددو از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مدار ۵۱:۳۸ طول شرقی و ۳۵:۲۰ عرض شمالی قرار گرفته است

موقعیت : استان تهران،شهرستان پاکدشت،بخش شریف آباد،روستای آفرین

هسته اولیه این روستا در جای دیگری در نزدیکی روستا قرار داشته است.در بافت کنونی کوچه مسجد ،قدیمی ترین محدوده روستا است و در مراحل بعد توسعه در اطراف آن اتفاق افتاده است.در حال حاضر نیز با افزایش جمعیت ،به طور پراکنده بخش شمالی در امتداد راه پاکدشت توسعه یافته است.