پایان نامه روش تحقیق برنامه ریزی شهری و منطقه ای

100,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱ بهمن ۹۴

توضیحات

پایان نامه روش تحقیق برنامه ریزی شهری و منطقه ای قالب 356 اسلاید نمایشی

معمولاً در مقدمه، دانشجو سعي مي كند باآوردن مطالبي براي خواننده ذهنيت مناسبي را دررابطه با كليت تحقيق ايجاد نمايد . با توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق مي باشد لذا معمولا براي قسمت مقدمه بين 1تا3 صفحه رادرنظر مي گيرند.

 بيان خوب يك مساله،اطلاعات زير را ارائه مي كند:

اهميت مساله

محدود شدگي مساله دريك حوزه تخصصي

اطلاعات كلي در باره تحقيقات انجام شده

چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق

مشكلات موجود در سازمان

قلمرو هاي موردنظر مديريت براي بهبود

قلمروهاي نظري كه پژوهشگران تحقيقات بنيادي بايد با نظريه هايشان آن را مشخص تر ومحدودتر كنند

تعريف تمامي متغيرهاي مرتبط اعم از متغيرهاي مفهومي يا عملياتي

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.