پاورپوینت دیوار ترومب

50,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۲۰ مهر ۹۵

توضیحات

بشر از دیرباز برای تامین نیاز گرمایش و سرمایش مکان زندگی خود جهت ایجاد محیطی مطلوب و معتدل تلاش نموده است.
انرژی به عنوان یک فاکتور موثر در تامین این نیاز همیشه مورد توجه بوده است و از آنجا که سوختهای فسیلی دارای محدودیت هستند و همچنین مستلزم هزینه و به عنوان آلاینده ای برای محیط زیست می باشند ، استفاده از صور دیگر انرژی بسیار حائز اهمیت است