پاورپوینت تحلیل و بررسی فرهنگسرای Seongdong – Cultural

80,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۲۴ فروردین ۹۵

توضیحات

پاورپوینت تحلیل و بررسی فرهنگسرایseongdong-cultural  در قالب ۳۷ اسلاید نمایشی

 مفهوم بازسازی شهری که تجدید محیط زیست رها شده و آلوده. مفهوم فعلی بازسازی شهری همچنین استراتژی توسعه شهر جدید استفاده می شود. این معنای ایجاد توانبخشی و احیای محیط زیست شهری، صنعت، اقتصاد و فرهنگ با ارائه برنامه های جدید و محیط های معماری فیزیکی به شهرستانها موجود پوسیدگی است. به جای کنترل زیبایی معماری ساده، ترکیب جدید از سیستم گردش خون، که باعث تغییر و تحول جدیدی از محیط زیست، مورد نیاز است. از آن شده است در جهت دستگاه های فرهنگی و جامعه از مفهوم حکومت برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان شهرستان، توسعه داده است.