پروژه سازه های بتن آرمه مسکونی پنج طبقه

اسکلت بتنی قاب خمشی در دو جهت نرم افزار Etabs۸-۴-۳

فایل اصلی محاسباتی سازه با آئین نامه بتن ایران ( مبحث نهم )

در این فایل از ضرایب ۰.۳۵ و ۰.۷۰ جهت طراحی استفاده گردیده است. ( بتنی – قاب خمشی ) Min : ( 1.25 Tteoretical , Tdynamic )    جهت محاسبات طراحی

فایل محاسبه پریود با اعمال تبصره یک و دو صفحات ۲۱-۲۱ آئین نامه ۲۸۰۰ ایران:

در این فابل ضرایب ترک خوردگی ۰.۵۰ و ۱ اعمال گردید. پریود واقعی محاسبه گردید.

فایل کنترل دیریفت

با توجه به تبصره صفحه ۳۶ آئین نامه ۲۸۰۰ این کنترل صورت گرفت :   Max : ( 1.25 Tteoretical , Tdynamic )    جهت کنترل دیریفت

معرّفی پروژه :

 • نام پروژه : ساختمان مسکونی
 • موقعیت : تهران
 • شهرداری : منطقه ۴
 • کاربری : مسکونی
 • تعداد طبقات : ۵ طبقه
 • تعداد زیرزمین : صفر طبقه

 • آیین نامه های مورد استفاده :
  • بارهای وارد بر ساختمان دفتر ترویج و مقرّرات ملّی ساختمان، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان.- تهران : نشر توسعه ایران، ۱۳۸۰ . چاپ پنجم ۱۳۸۳. ( استاندارد ۵۱۹ )
  • آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله / کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله.ویراست سوّم.تهران : مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۴. ( استاندارد ۲۸۰۰ )
  • طرح و اجرای ساختمانهای فولادی / دفتر ترویج و مقرّرات ملّی ساختمان، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان.- تهران : نشر توسعه ایران، ۱۳۸۱ . چاپ نهم ۱۳۸۳. (مبحث دهم مقرّرات ملی ساختمانی ایران)
  • آیین نامه بتن ایران ( آبا ) / معاونت امور فنّی، دفتر امور فنّی و تدوین معیارها.-] تجدید نظر اوّل [ .-تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۷.

 

combo Special فایل اصلی با ترکیب بارهای ۱۰۰درصد-۳۰درصد یا همان ترکیب بارهای نوشته شده طبق دستورالعمل شهرداری منطقه جهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *