پروژه خانه امین زاده شوشتر

پروژه خانه امین زاده شوشترشامل فایل اتوکد و ورد

منزل امين زاده در محله كندال شوشتر واقع شده و از بناهاي شاخص در معماري شوشتر است. اين بنا به شماره 2446 در فهرست آثار ملي ثبت شده است و در مالكيت ميراث فرهنگي است.
اين بنا در محله كندال در شهرستان شوشتر واقع شده است. خانه امين زاده از بناهاي شاخص در معماري شوشتر است. اين خانه در دوران قاجار توسط شخصي بنام امين زاده ساخته شده است.
اين بنا به روش معماري سنتي با مصالح سنگ و گچ در يك طبقه و شيوه دوره ساز ساخته شده است.و داراي هشتي ،اتاقهاي پذيرايي ،غرفه ها ،ايوانها،شبستان وشوادان است.
تزئينات منزل از نوع آجركاري ،گچبري مشبك وحجاري بر روي پيشاني وروديها ،ايوانها در ضلع جنوبي،شبه ستونهاي آجري تزئيني در اطراف وورديها در دو ضلع شرقي و غربي و ايوانها و وروديهاي كه بعداً مسدود شد تشكيل شده است.در حال حاضر درب چوبي ساختمان در اثر عدم توجه و غير مسكوني بودن توسط افراد ناشناس سوزانده شده است.

منزل امين زاده در محله كندال شوشتر واقع شده و از بناهاي شاخص در معماري شوشتر است. اين بنا به شماره 2446 در فهرست آثار ملي ثبت شده است و در مالكيت ميراث فرهنگي است.

اين بنا به روش معماري سنتي با مصالح سنگ و گچ در يك طبقه و شيوه دوره ساز ساخته شده است.و داراي هشتي، اتاقهاي پذيرايي، غرفه ها، ايوانها، شبستان وشوادان  است.

تزئينات منزل از نوع آجركاري ،گچبري مشبك وحجاري بر روي پيشاني وروديها ،ايوانها در ضلع جنوبي،شبه ستونهاي آجري تزئيني در اطراف ورديها در دو ضلع شرقي و غربي و ايوانها و وروديهاي كه بعداً مسدود شد؛  تشكيل شده است. درب چوبي ساختمان در اثر عدم توجه و غير مسكوني بودن توسط افراد ناشناس سوزانده شده است.

تاریخچه شهر شوشتر :

وجه تسميه
1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراواني براي بنا نهادن يك شهر پر رونق را دارد و شوشتر را ساخت به معني خوب تر.

2-برخي آن را تستر خواند و هر وقت آن بدين نام چنين ذكر مي منمايند كه يكي از طوايف «بني عَجل» كه تستر نام داشت اين شهر را فتح نمود و بدين ترتيب بنام او موسوم گشت.

3-برخي شهرستان شوش و شوشتر را شوشيندخت (شوش) زن يزدگر پسر شاپور ساخت.چون او دختر (ريش گلوته)پادشاه يهوديان ومادر بهرام گور بود.

4-ششدر چون شهر را شش در يا شش دروازه بود بدين نام شهرت يافت.

5- اما يكي از زيباترين روايات در اين باب ارتباط شهرستان شوشتر با ايزد آب آفرين تيشتر است بگونه اي كه نام اين شهر مشتق شده از كلمه تيشتر دانسته و ارتباط مستقيمي بين اين دو استوار و گفته اند ايزد تير با تشتر يكي از ايزدان آب و باروري و هستي بخش بر گياهان و دامها و آدميان است كه در ميان عناصر چهارگانه سازنده موجودات يعني خاك،آب،هوا،گرما معرف هوا و آب بشمار مي رفته اين ايزد،الهه آب آفرين يعني باران هاست. و چون در ايام قديم شهر را بر اساس شكل اشياء با حيوانات ساخته مي شدند و همان طور كه مي دانيم اسب نماد تيشتر ايزدبانوي بارانهاست گواه جالبي كه پيوند (سوستر=تستر) را ( اسب) ودرنتيجه  ايزد آب آفرين ( تشتر) ميرساند، علامت سوسي است. درزبان پهلوي هزوارشي است كه    swsyتلفظ ميشود ولي (اسپ) asp   است خوانده ميشود به معني اسب است وچون دو نام (سوس) شوش وسوشترهردوهمين لغت هزوارشي رادربردارند ازاينراه نيز از لفظ (سوس) و(سوستر) و پيوند آن با اسب و از سوي ديگر درستي اين داستان كه شهر (سوستر) را به شكل اسب ساخته بودند ديده ميشود.

پيشينه تاريخي شوشتر
برخي نويسندگان ساخت شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت ميدهند كه اين مطلب به افسانه شبيه است زيرا مدارك مستند تاريخي كه تأييد كنند هوشنگ پيشدادي وجود داشته است در دست نمي باشد.

گيريشمن باستانشناس فرانسوي غار پبده در اطراف شوشتر را نخستين سكونتگاه انساني در ايران دانسته و بدينصورت قدمت شوشتر را به حدود ده هزار سال پيش مي رساند.

عيلام شناس معروف والترهينس در كتاب دنياي گمشده عيلام، احتمال داده است شوشتر امروز همان آدامدن عيلامي مي باشد.

درحفاريهايي كه در اراضي دستوا(در پنج كيلومتري جنوب غربي شوشتر فعلي)صورت پذيرفت،مشخص شد كه اين منطقه براي اولين بار بعد از مرگ اسكندر مقدوني توسط اقوام اليمائيد اشغال گرديد. هنگاميكه مهرداد اول اشكاني حدود سال140 قبل از ميلاد سرزمين بين النهرين را تصرف كرد، منطقه اليمائيد نيز كه تازه استقلال يافته بود تحت تسلط وي قرار گرفت.

بهترين دوره ايكه شهر شوشتر در تاريخ خود گذرانده مربوط به عصر ساسانيان است. بسياري از آثار و بناهاي با ارزش شوشتر در اين زمان خلافت عمر توسط لشكريان اسلام به سرداري ابوموسي اشعري فتح شدوطبق نوشته صاحب تذكره شوشتر :آن شهر اٍرم مانند،لگدكوب سم ستوران غازيان گرديد.
بعلت ظلم وستم خلفاي اموي ،خوزستان و مخصوصا شهر شوشتر بعنوان جايگاه مناسبي براي اغتشاش در آمد. بطوريكه وقتي شبيب خارجي قيام كرد شوشتر را مركز قيام خود قرار داد و حجاج بن يوسف سقفي كه از جانب عبدالملك بن مروان مأمور سركوب وي شد پل شادروان را ويران نمود تا اينكه ديگر كسي اين شهر را مركز شورش قرار ندهد.

اين شهر بعدها توسط مغولان و تيموريان فتح شد.در دوره صفويه شخصي به نام واخشتوخان از طرف دربار به حكمراني شوشتر گماشته شد.اين شخص در شوشتر دست به عمران و آبادي زد بطوريكه طبق نوشته تذكره شوشتر: «در آن زمان مردم شوشتر در وقت بسيار خوش بوده و روزگار به فراغت مي گذرانيدند.»

در زمان نادرشاه افشار بعلت شورشي كه در اين شهر بر عليه حكومت مركزي صورت گرفت نادرشاه به شوشتر لشكر كشيده و پس از فتح شهر دست به فجايع زيادي زد.بطوريكه طبق نوشته نويسنده عالم آراي نادري بسياري از بزرگان شهر را كشتند و سه شبانه روز زنان واطفال عوام الناس را به لشكريان بخشيدند . بعد از مرگ نادرشاه اوضاع شوشتر مانند ساير نقاط كشور دچار هرج و مرج گرديد و درگيري بين نعمتيها و حيدريها بشدت رواج داشت. در زمان كريم خان زند نيز بعلت شورشهايي كه در شوشترصورت گرفته و انواع شر و درگيري ،كشاورزي، و كسب وكار دراين شهر از رونق افتاد.

اگر چه شوشتر در زمان قاجار مركز ولايت عربستان و يا خوزستان بود ولي اين عصر يكي از بدترين دوره هاي تاريخي شهر شوشتر مي باشد. بطوريكه مادام ديولافوا در سفرنامه خويش شوشتر را در دوره قاجاريه از نظر خرابي و ويراني به قبرستان تشبيه مي كند و حاج نجم الملك كه از طرف ناصرالدين شاه هشت ماه در خوزستان مأمور گرديده بود مي نويسد:جميع خانه هاخراب شده و مردم فقير و بي بضاعت گشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.