رساله فرهنگسرای موسیقی

رساله فرهنگسرای موسیقی در قالب ۱۲ فصل و ۲۰۳ صفحه با فرمت Word میباشد .

فرهنگ از اساسی ترین ارکان یک ملت می باشد اساسی که می تواند حرکت دهنده یا کند کننده پیشرفت، تکاپو و جهش آن ملت باشد. مردمان یک فرهنگ تربیت یافته آن فرهنگند، عقایدشان، فعالیتهایشان نشأت گرفته از آن می باشد، چه بسا بزرگترین عاملی که یک ملتی را به خوشبختی یا بدبختی بکشاند همان فرهنگ است. فرهنگی که پیشرو باشد، همیشه در حال حرکت است، ساکن نیست، در مقابل هجوم فرهنگهای دیگر به صورت فعال عمل می کند، آن را در خود هضم می کند و به جلو می رود. اما در مقابل این فرهنگ ، فرهنگهای دیگر در آیند که یک فرهنگ مرده اند، دیگر گزینشی در کار نیست. دروازه ای هم در کار نیست تا ورود و خروج را کنترل کند. زیرا که فرهنگ، فرهنگ پیرو است، پیرو هر چه که جدید باشد.

از مطالب بالا می توان به اهمیت فرهنگ پی برد. اما وظیفه معماران چیست؟ آیا کسی که وظیفه اش طراحی ساختمان است می تواند در احیا فرهنگی آن جامعه نقش ایفا کند. بدون تردید اگر به یک معمار فقط به دیده طراح ساختمان نگریسته شود نباید این انتظار را داشت. اما در حقیقت وظیفه معمار آفرینش فضا است. پس باید بتوان بین فضاهای فرهنگی و فضاهای دیگر تمایز قایل شد. گذشته از آن معمارخود نیز باید فرهنگ خود را بشناسد و در آن تعمیق نماید. معماری نیز از بستر همین شناخت فرهنگ، خودی و بومی می شود. معماری که فرهنگ گذشته خود را بشناسد، با ادبیات آن همنشین باشد، با آداب و رسوم، رمزها و معانی فرهنگ خود آشنا باشد مطمئنا این شناخت او را در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه خود از طریق معماری یاری خواهد کرد.

فهرست مطالب      

فصل اول : فرهنگ ، هنر و پژوهش

۱- فرهنگ… ۱

پیشگفتار. ۹

فرهنگ، شناخت و بینش : ۹

واژه فرهنگ : ۱۰

مفهوم فرهنگ : ۱۲

اصطلاح فرهنگ در ادبیات فارسی : ۱۲

برابر واژه فرهنگ در زبان های اروپایی : ۱۳

برابر واژه فرهنگ در زبان عربی : ۱۳

تعریف و تبیین فرهنگ : ۱۳

ویژگیهای فرهنگ : ۱۵

فرهنگ مادی و غیر مادی : ۱۷

عناصر فرهنگی : ۱۸

تغییرات فرهنگی : ۱۸

فرهنگ و تمدن : ۱۸

فرهنگ و شخصیت : ۱۹

فرهنگ و هنرهای زیبا : ۱۹

۲- هنر. ۲۰

تعریف هنر : ۲۰

دسته بندی هنرها : ۲۱

ریشه های هنر : ۲۱

هنرهای زیبا : ۲۲

هنر معماری : ۲۳

نتیجه گیری : ۲۳

تعریف موسیقی. ۲۴

واژه موسیقی : ۲۴

اجرای موسیقی : ۲۴

موسیقی نظری (تئوریک) : ۲۵

علائم ثبت زبان موسیقی : ۲۵

اسامی نتها : ۲۶

نتها در زبانهای گوناگون : ۲۶

صدا و موسیقی : ۲۶

سازها و صداها : ۲۷

انعکاس در موسیقی : ۲۷

شناخت مفاهیم و انواع موسیقی : ۲۷

مفاهیم عمومی موسیقی : ۲۷

اصول و مبانی آهنگسازی و موسیقی : ۳۳

فرم در موسیقی : ۳۳

تم در موسیقی : ۳۳

ایستایی و پویایی در موسیقی : ۳۴

انواع موسیقی : ۳۴

موسیقی محلی : ۳۴

موسیقی ضربی ـ ضربدار : ۳۵

موسیقی کلیسایی یا روحانی : ۳۵

موسیقی مذهبی ایرانی : ۳۶

موسیقی یکنواخت : ۳۶

موسیقی توصیفی : ۳۶

موسیقی دراماتیک : ۳۷

موسیقی سنتی : ۳۷

موسیقی کلاسیک : ۳۷

موسیقی معماری : ۳۷

موسیقی افقی : ۳۸

موسیقی الکترواکوستیک : ۳۸

موسیقی الکترونیک : ۳۸

موسیقی تصادفی : ۳۸

سازهای موسیقی کلاسیک : ۳۹

سازشناسی غربی : ۳۹

معرفی مهمترین سازهای ایران و جهان : ۳۹

موسیقی و رنگ : ۴۶

نقش موسیقی در زندگی : ۴۷

قدرت شفابخشی صدا (صدای شفابخش، نوای شفابخش) : ۴۷

صدا یک سلول زنده است : ۴۸

موسیقی و انسان : ۴۹

فصل دوم : مبانی نظری طرح

۱-۲- موسیقی و فرهنگ : ۵۲

موسیقی و معماری : ۵۲

پیوند و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی : ۵۲

چرا بین این دو حوزه خلاقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟ ۵۳

جدول پیوندهای موسیقی و معماری : ۵۴

(معماری سبز) ۵۶

-معماری پایدار. ۵۶

کلیات و اهداف در معماری سبز: ۵۸

اصول معماری سبز: ۶۱

اصل اول: حفاظت از انرژی. ۶۱

اصل دوم: کار با اقلیم ۶۱

اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید ۶۲

اصل چهارم: احترام به کاربران. ۶۳

اصل پنجم: احترام به سایت.. ۶۴

اصل ششم:کل گرایی. ۶۵

طراحی پایدار : ۶۵

ساختمان سبز: ۶۶

موضوعات مطرح در معماری سبز : ۶۷

دستورالعمل اجرائی معماری سبز: ۶۸

مصالح سبز : ۶۸

تاسیسات سبز: ۶۹

معماران شاخص: ۶۹

توسعه پایدار: ۶۹

معانی لغوی واژه پایداری: ۷۱

مفهوم توسعه پایدار : ۷۱

مزایای توسعه پایدار : ۷۱

اهداف توسعه پایدار : ۷۲

فصل سوم : صوت

۳- صوت.. ۷۳

انتشار صدا : ۷۳

تاثیر شرایط محیطی بر صدا : ۷۳

تاثیر باد : ۷۴

تاثیر دما : ۷۴

دیوارههای بازدارنده صدا : ۷۵

انعکاس صدا : ۷۷

بازتاب از سطوح مسطح : ۷۸

بازتاب از سطوح منحنی : ۷۸

جذب صدا : ۸۰

انواع جذب کنندههای صوتی : ۸۱

جذبکنندههای متخلخل : ۸۱

جذبکنندههای پوستهای : ۸۳

جذب کنندههای روزنهدار : ۸۵

دیوارهای چند جداره با لایه هوا : ۸۷

تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا : ۸۸

تغییرات کاهش صدا در جداکنندههای تک لایهای : ۸۹

تغییرات کاهش صدا در جداکنندهای چند لایهای : ۸۹

کنترل نوفه هوا برد از طریق درها : ۹۱

کنترل نوفه کوبهای ناشی از سقف : ۹۲

فصل چهارم : آکوستیک

۴- آکوستیک در تالار. ۹۴

۱-۴- مقدمه ۹۴

آکوستیک در تالار : ۹۶

بازتابندههای صوتی : ۹۷

پخشایندههای صوتی : ۱۰۰

اشکالات مهم آکوستیکی : ۱۰۱

پژواک ناخواسته : ۱۰۱

پژواک ردیفی : ۱۰۲

امواج ساکن : ۱۰۲

تمرکز صدا : ۱۰۳

فضاهای الحاقی : ۱۰۴

ملاحضات طراحی آکوستیکی : ۱۰۴

شکل سالن : ۱۰۵

حجم سالن : ۱۰۶

فصل پنجم : سیستم های تقویت صدا

۵- سیستمهای الکترونیکی تقویت صدا ۱۰۷

۱-۵- مقدمه ۱۰۷

میکروفون : ۱۰۸

آمپلی فایر : ۱۰۹

بلندگو : ۱۰۹

تعیین مکان بلندگوها : ۱۱۰

استریوفونیک : ۱۱۱

فصل ششم : بررسی نمونه فرهنگسرا

طرح فرهنگسراها در ایران. ۱۱۴

نمونه های داخلی: ۱۱۶

خانه موسیقی تهران : ۱۱۶

تالار وحدت (تالار رودکی سابق) تهران. ۱۱۶

تئاتر شهر ، تهران : ۱۱۸

پروژه مرکز موسیقی تهران : ۱۱۹

نمونه خارجی: ۱۲۰

خانه اپرای سیدنی. ۱۲۰

خانه اپرای باستیل : ۱۲۱

مرکز موسیقی لس آنجلس : ۱۲۲

فصل هفتم : بررسی اقلیم منطقه

۱-۷- مطالعات عمومی شهر تهران. ۱۲۵

ویژگیهای شهر تهران. ۱۲۵

موقعیت طبیعی شهر تهران. ۱۲۵

ویژگیهای اقلیمی شهر تهران. ۱۲۵

شرایط حرارتی در فضاهای آزاد : ۱۳۰

شرایط حرارتی در فضاهای داخلی. ۱۳۱

توپوگرافی : ۱۳۲

آبهای زیرزمینی : ۱۳۳

زمین شناسی : ۱۳۳

خطر زمین لرزه گسترده تهران : ۱۳۴

جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم : ۱۳۴

تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید ۱۳۵

فرم ساختمان دررابطه با اقلیم : ۱۳۹

سایه بان متناسب: ۱۳۹

سایه بان های طبیعی. ۱۴۲

ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی : ۱۴۳

تهران از دیدگاه آمار جمعیتی : ۱۴۵

منطقه یک تهران. ۱۴۶

اهمیت انتخاب منطقه یک : ۱۴۶

کاربری فرهنگی :  ۱۴۷

هویت(شخصیت) : ۱۴۸

ویژگیهای منطقه یک… ۱۴۸

جمعیت منطقه یک… ۱۴۹

وضع موجود فضای سبز در منطقه ۱۴۹

سلسله مراتب شبکه ارتباطی : ۱۴۹

میدانها و تقاطع های مشکل زا ۱۵۱

مسیرها و ایستگاههای موجود مترو در منطقه : ۱۵۱

سوانح طبیعی منطقه یک : ۱۵۵

فصل یازدهم :معرفی و تحلیل سایت

۱-۸- توصیف سایت.. ۱۶۰

موقعیت مکانی سایت.. ۱۶۰

تعریف هندسه سایت.. ۱۶۲

ابعاد زمین : ۱۶۲

پوشش گیاهی سایت : ۱۶۳

دسترسیها و اطراف سایت.. ۱۶۴

فصل هشتم : بررسی ضوابط و طراحی

پیشگفتار: ۱۶۵

کتابخانه : ۱۶۵

سن (جایگاه): ۱۷۰

ضوابط آکوستیکی در سالن ها: ۱۷۰

نمایشگاه ها و گالری ها: ۱۷۲

اتاقهای اداری: ۱۷۵

نمازخانه: ۱۷۶

پارکینگ: ۱۷۶

نتیجه گیری. ۱۷۹

فصل نهم : برنامه فیزیکی طرح

پیشگفتار: ۱۸۰

دیاگرام فضایی : ۱۸۳

فصل دهم : مباحث فنی پروژه

۱-۱۰- مباحث فنی پروژه ۱۸۸

بررسی سازه طرح: ۱۸۸

سازه فضاکار(سازه فضایی ) : ۱۸۹

بررسی سیستم های تاسیسات.. ۱۹۱

فن کوئل : ۱۹۱

هوارسان: ۱۹۱

تاسیسات آبرسانی. ۱۹۲

تاسیسات فاضلاب.. ۱۹۳

سیستم اعلام حریق. ۱۹۳

سیستم اطفای حریق. ۱۹۴

سیستم صوتی. ۱۹۴

تاسیسات برقی. ۱۹۵

فصل یازدهم : معرفی و تحلیل سایت

۱-۱۱- معرفی و تحلیل سایت.. ۱۹۷

فصل دوازدهم : معرفی طرح معماری

۱-۱۲- معرفی طرح معماری. ۲۰۰

روند طراحی. ۲۰۰

منابع و مأخذ ۲۰۳

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت ۱۸۰۰۰۰ ریال به حروف صد و هشتاد هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : ۱۶.۳۰ مگابایت
توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به آدرس ایمیلتان ارسال میشود. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *