دانلود مطالعات اقلیمی شهر ملایر

شهرستان ملایر به صورت دشت میان کوهی در بین ارتفاعات کم و بیش مرتفع زاگرس، در جنوب استان همدان و غرب کشور گسترده شده است.

این شهرستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ویژگی هاي طبیعی در منطقه غرب کشور از وضعیت خاصی برخوردار است ونقش یک شاهراه ارتباطی از نظر تجاري بین نقاط مختلف و مناطق همجوار دارد. آب و هواي شهرستان ملایر معتدلمدیترانه اي است. این شهرستان از لحاظ توپوگرافی از دو قسمت دشت و کوهستان تشکیل گردیده است که که کوهها،رودها و تالاب ها را در بر گرفته است؛ که در مجموع نقش مهمی در پرورش گونه هاي جانوري و پوشش گیاهی مختلفمتناسب با آب و هواي منطقه دارد. همچنین این منطقه داراي معدن هاي زیر زمینی غنی و فراوانی است که از بیشتر آنهابهره برداري اقتصادي می شود. منابع آب شهرستان ملایر هم از آب هاي سطحی و هم زیر زمینی تامین می گردد و ازدیدگاه زمین شناسان، شهرستان ملایر بین زون سنندج – سیرجان واقع شده است

موقعیت جغرافیایی استان همدان:

استان همدان با مساحت ۱۹۴۹۳ کیلومتر مربع در غرب کشور واقع شده است که بین مدارهاي ۳۳ درجه و ۵۹ دقیقه تا ۳۵درجه و ۴۸ دقیقه شمالی و ۴۷ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفتهاست.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوري؛ این استان از شمال به استان زنجان و قزوین، ز شرق به استان مرکزي، از جنوب به استانلرستان و ز غرب به استان هاي کردستان و کرمانشاه محدود می شود؛ و همچنین شامل هشت شهرستان به نام هاي همدان،ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسد آباد، کبودرآهنگ، رزن و بهار است. که در مجموع، استان همدان متشکل از ۱۸ شهر و ۱۸بخش و ۶۸ دهستان است

– نتیجه گیري:
شهرستان ملایر در جنوب استان همدان و به صورت دشت میان کوهی در دامنه سلسله جبال کوههاي زاگرس واقع گردیدهاست، که در دهه هاي اخیر به علت آب و هواي معتدل مدیترانه اي و وفور منابع آب سطحی و زیر زمینی توسعه چشمگیرينسبت به دوره هاي گذشته داشته است. که این روند توسعه را می توان در رشد جمعیت، افزایش تعدد شهرها، دهستان ها وخیابان هاي پر تردد شهرستان ها شاهد بود؛ چراکه شهرستان داراي سه شهر، سه بخش، ۱۵ شهرستان و ۲۵۶ روستا و ۱۰۰مزرعه است.
رودخانه حرم آباد از رودخانه هاي مهم ملایر ست که نقش مهمی در شکل گیري روستاهاي ملایر دارد و اکثر روستاهاي ملایردر کنار رودخانه یا شاخه هاي فرعی که به رودخانه می پیوندند ایجاد شده اند.
آب هاي زیر زمینی شهر ملایر که قنات ها، چاهها و چشمه ها را شامل می شده است، نقش مهمی در شکل گیري شهر وجهت دادن به خانه ها داشته است؛ چراکه جهت همه آب هاي زیر زمینی شهر در جهت شمال شرقی به جنوب غربی است. ازآنجا که جهت همه بادهاي شهرستان نیز شرقی – غربی است، جهت اکثر خانه ها، بخصوص خانه هاي قدیمی که در دورهقاجار بنا گردیده اند، شمالی – جنوبی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.